Deri në fund të 2022, parku i erës “Bogosllovec” gati? Interes i madh për vendosjen e instalimeve fotovoltaike në Maqedoni

TË FUNDIT

Maqedonia është vend me të gjitha resurset për prodhimin e energjisë elektrike nga burime ripërtërirëse  siç janë dielli, era, uji. Si një prej arsyeve për inflacionin e lartë theksohet pikërisht varësia energjetike dhe rritja e çmimeve të energjencave. A duhej të na ndodhte kriza energjetike që të fillojmë të mendojmë për burime ripërtrirëse? Sa investohet dhe kur mund ta ndjejmë përfitimin?

“Përfundimisht do të fillojë me punë Parku i erës Bogosllovec që po ashtu do të prodhojë energji elektrike nga burime ripërtrirëse me fuqi prej 36 megavat me 8 shtylla të erës”, tha Dario Nikollovski, drejtor i Agjencisë për Energjetikë.

-Sipas informacioneve jozyrtare në bisedë me investitorët, ata presin që deri në fund të këtij viti të mbarojnë të gjitha obligimet teknike pas çka do të fillojnë me punë.

Bëhet fjalë për investim me vlerë prej 61 milionë euro. Pritet që në 25 vitet e ardhshme të prodhojë energji të gjelbër për rreth 20 mijë amvisëri në shtetin tonë. Interesimi për vendosjen e instalimeve fotovoltaike në kulmet dhe në tokë është tepër i madh, thotë Nikollovski duke shtuar se ka shumë investitorë të huaj dhe vendorë. Por ka dilemë te të interesuarit nëse do të ketë ndikime të dëmshme ndaj tokës bujqësore?

“Çdo ndryshim hap shumë pyetje. Por mund të them se të gjithë faktorët për zhvillimin e sferës së energjetikës, çdo herë përpiqemi që të punojmë në bazë të fakteve të verifikuara dhe në bazë të kësaj po sillen të gjitha rregullat ligjore, aktet nënligjore, rregulloret, sepse qëllimi nuk është që të zhvillojmë një sferë ndërsa ndonjë sferë tjetër ta dëmtojmë”, pohoi Dario Nikollovski, drejtor i Agjencisë për Energjetikë.

Sipas Nikollovskit të gjitha hapat që po ndërmerren janë për ta mbrojtur tokën bujqësore, por të realizohen investimet që do të na bëjnë shtet të qëndrueshëm në aspekt të energjetikës. 27 megavat për prodhimin e energjisë elektrike nga burime ripërtrirëse. Krahasuar me vitet e mëparshme, kjo është për 11 megavat më shumë nga prodhimi i përgjithshëm deri më tani, shton ai.