“Vend për të gjithë, jo vetëm për oligarkët”, për 10 vjet toka bujqësore mund të bëhet ndërtimore

TË FUNDIT

Me propozim ligjin e ri për shitjen e tokës, është fshirë dekreti për shitjen e tokës “sy më sy” investitorëve strategjik të cilët i quajnë bujq-grabitqarë. Por, nga Fronti civil thonë se mbeten në qëndrimin se kjo është mënyra e gabuar për privatizim të tokës shtetërore.

 “Propozimi ynë është që të shkojmë me atë që nuk bëmë me privatizimin e kompanive, ndërsa kjo është të privatizojmë tokat bujqësore ashtu që të fitojnë të gjithë qytetarët e vendit. Mund të shkojmë me vauçerë siç ishte privatizimi në Slloveni, Çeki ose Sllovaki, megjithatë ajo tokë është e të gjithëve dhe duhet të fitojmë diçka nga ajo. Vetëm në atë mënyrë do të mund të hyjmë në klasën e mesme. Kështu 80% e njerëzve janë në varfri”, tha Jordan Trajkov nga Fronti Civil.

Ministri Hoxha thotë se qëllimi i shitjes së tokës bujqësisë nuk është marrja e të ardhurave, pasi ato mund të lëvizin nga 300 deri në 500 milionë euro. Qëllimi janë investimet të cilat do të sillnin miliarda. 


“Kur dikush do të investonte në blerje dhe sa do të investonte në biznes planin e tij që të mund t’i kthejë ato investime, si investim i drejtpërdrejt, investim indirekt ose si punësim i njerëzve të cilët do të obligohen t’i punësojnë në përputhje me biznes planin që e kanë. Mendojmë se qëllimi kryesor i shtetit është që në 3 vitet e ardhshme të hyjnë më shumë se një miliard  euro”, deklaroi Arjanit Hoxha – ministër i Bujqësisë.

Fakti që e shqetëson “Frontin Civil” është se në suaza të tekstit të Ligjit, ende ekziston mundësia që toka bujqësore pas 10 vjetëve të shfrytëzohet si tokë ndërtimore.

 “Po, kjo ende është në tekstin e ligjit, se do të mund të shndërrohet në tokë ndërtimore dhe se do të mund të eksploatohen mineralët që janë nën sipërfaqen e tokës”, shtoi Jordan Trajkov nga Fronti Civil.

 “Unë me nënpyetje do t’ju pyesja : Si e parandaloni për momentin  riorientimin  e tokës bujqësore? Unë ju garantoj se të paktën në 10 vitet e ardhshme kjo tokë bujqësore nuk mund të riorientohet.  Në ligjin aktual,  komuna mund që nesër ta riorientojë, ndërsa ne si Ministri nuk kemi të drejtë për të bërë diçka të tillë”, u shpreh ministri i Bujqësisë, Arjanit Hoxha.

Jo më pak se 0.30 e jo më shumë se 1 euro do të kushtojë toka e cila shitet. Prioritet do të kenë bujqit, por ata thonë se nuk kanë mundësi financiare për të blerë tokë duke e marrë parasysh çmimin e lartë për prodhimin e produkteve dhe çmimin e ulët  për blerje, andaj thonë  se toka përsëri do t’u mbetet oligarkëve.

TË NGJAJSHME