“Thesari”, Mijallkov dënohet me 8 vjet burg për keqpërdorim të buxhetit

TË FUNDIT

Me 8 vjet burg dënohet Sasho Mijallkov edhe në lëndën “Thesari”. U dënuan edhe të akuzuarit e tjerë, Goran Grujevski me 15 vjet, Toni Jakimovski dhe Nebojsha Stajkoviq me nga 5 vjet burg. Gjykata i shpalli fajtor për keqpërdorim të detyrës zyrtare për mënyrën se si është bërë prokurimi i pajisjeve britanike për përgjim. Gjykatësja e lëndës tha se të akuzuarit para interesit shtetëror kanë vënë interesin personal.

“Pushteti duhet të praktikohet në korniza të kufizimeve ligjore, duke pasur parasysh interesin shtetëror e jo atë privat. Megjithatë, për fat të keq ky është rast ku interesi privat ka qenë i vendosur para atij shtetëror, ndërsa të akuzuarit të cilët është dashur ta mbrojnë interesin shtetëror janë pikërisht ata të cilët me shfrytëzim të detyrës zyrtare i kanë shkelur ligjet me qëllim, realizimin e interesit privat”, deklaroi gjykatësja Xheneta Begtoviq.

Prokurori i lëndës, Trajçe Pelivanov kërkoi masën e paraburgimit e cila do të mbetet në fuqi deri në plotfuqishmërinë e vendimit për rastin “Thesari”.

“Arsyet për një propozim të tillë janë pjesërisht të njëjta si në lëndën “Target-Fortesa” . Nëpërmjet “Europol” është konfirmuar informacioni se i akuzuari Sasho Mijalkov ka leje qëndrimi dhe adresë të regjistruar në Pragë të Republikës Çeke, por gjithashtu zotëron dy automjete të regjistruara në emrin e tij”, tha prokurori, Trajçe Pelivanov.

Ndërsa pala mbrojtëse vlerëson se nuk ka nevojë për masë të tillë, sepse klienti i tyre Sasho Mijallkov nuk do të arratiset.

“Mbrojtja vlerëson dhe vërteton se teza e tillë është e gabuar dhe se shkon në dobi të asaj që klienti im i cili ka shumë biznese në shtet, në asnjë mënyrë nuk do të arratisej. Pikërisht është një arsye më shumë që të qëndrojë në shtet.”, shprehet avokati i Mijallkovit, Ljupço Shvrgovski.

Për shkak të dëmit të shkaktuar në buxhetin e shtetit, gjykata gjithashtu vendosi që të akuzuarit ta kthejnë dëmin në arkën e shtetit në shumë prej rreth 600.000 euro, ndërsa rreth 160.000 euro dhe disa automjete do të konfiskohen nga kompania “Finzi”, e cila ishte ndërmjetësuese për prokurimin e pajisjeve të përgjimit. Mijallkov deri tani është i dënuar me 20 vite burg, 12 në lëndën Traget-Fortesa dhe 8 në lëndën Thesari.

TË NGJAJSHME