Përfundoi pushimi në Meksikë dhe karriera politike, arrestohet Rashkovski

TË FUNDIT

Softuer i cili është furnizuar para zgjedhjeve e për të cilin nuk ka pasur nevojë, xhip luksoz i cili nuk figuron në pyetësorin e tij, ndërtim i një çifligu prej 800 metrave katrorë

“Në periudhën janar 2019-korrik 2019, i dyshuari i parë si person zyrtar, i ndihmuar nga të akuzuarit e tjerë, me vetëdije kanë kryer tre veprime të bëra në periudhën e njëjtë kohore, që paraqet realizim të disafishtë të veprës së njëjtë”, njoftoi Prokuroria.

Rashkovski e ka dakorduar furnizimin e softuerit në fjalë, duke e dorëzuar atë si patentë të tij, për të cilën ka dhënë udhëzime – se çfarë specifikimesh teknike duhet të përmbajë.

“Me qëllim të favorizimit, i dyshuari i parë personalisht i ka përcaktuar specifikimet teknike për patentën. Më 02.01.2020, i dyshuari i parë ka marrë Vendim për zgjedhje të ofruesit më të volitshëm për operatorin ekonomik ku pronari dhe drejtuesi është i dyshuari i dytë, pas çka është lidhur edhe një Marrëveshje për furnizim të shërbimeve”, thuhet më tej në kumtesën e Prokurorisë.

Në korrik vitin e njëjtë është dorëzuar edhe faturë në vlerë prej mbi 80.000 eurove, edhe pse softueri nuk ishte zbatuar.

Rashkovski është ish-sekretar gjeneral, kurse tani edhe ish-sekretar për monitorim dhe mbështetje. Ai disa herë gjatë mandatit të tij drejtoi akuza në adresë të opozitës. Deri më tani, në disa raste kërkoi falje para opinionit publik. Kundër tij po zhvillohen disa hetime në Prokurori dhe janë hapur lëndë në Komisionin kundër korrupsionit.

“Kërkoj falje deri në qiell”

TË NGJAJSHME