Muharremi: Keq që s’kemi ligj për hetimin e origjinës së pasurisë

TË FUNDIT

Qeveria promovoi Strategjinë dyvjeçare për përforcimin e kapaciteteve për hetim financiar dhe konfiskim të pasurisë për personat që kanë kryer vepra penale ose që hetohen për ndonjë rast. Qëllimi kryesor i kësaj strategjie është efikasiteti i institucioneve në mes veti, ndërrimi në kohë i informacioneve të rëndësishme si dhe të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve.

“Qëllimi kryesor i gjithë kësaj që po e bëjmë është që qytetarët të shohin rezultatet dhe qytetarët të shohin se si kriminelëve ju konfiskohet pasuria, se si ju vihet në gjurmë rrjedhjeve të parave. Ka disa punë që janë bërë deri tani por ka edhe shumë mangësi që janë detektuar deri më tani”, deklaroi Ljupço Nikollovski, zëvendëskryeministër për luftimin e korrupsionit.

Hetim financiar kryen edhe prokuroria. Prokurori republikan, Ljubomir Joveski, tha se prokurorisë i mungojnë qendra operative hulumtuese që këto punë të kryhen me efikasitet. Joveski tha se format e reja të krimit nuk mund t’i hetojë vetëm një organ, prandaj është i rëndësishëm bashkëpunimi institucional.

“Dua të theksoj se promovimi i strategjisë së sotme nuk do të thotë se organet kompetente deri tani aspak nuk e kanë shqyrtuar pasurinë e kryerësve të veprave penale ose se nuk kanë vepruar në atë pjesë. Strategjia siç u shprehën të gjithë të pranishmit ka për qëllim që të përmirësohet ky bashkëpunim që patjetër duhet të jetë ndër-resorësh. Format e reja të krimit nuk mund ti hetojë vetëm një organ, duhet që në hetimin e këtyre krimeve të marrin pjesë më shumë institucione dhe gjerat të shqyrtohen nga aspekte të ndryshme”, tha Joveski.

Arafat Muharremi, drejtor i Policisë Financiare tha se pengesa kryesore në hetimin e pasurisë së paligjshme është mos pasja e një ligji i cili do të definojë prejardhjen në përgjithësi të pasurisë të çdo qytetari.

“Gjithmonë e kam theksuar se na mungon ligji për origjinën e pasurisë. Me sjelljen e ligjit për origjinën e pasurisë me të cilin do të autorizohen organet gjyqësore që të kërkojnë nga personI i cili ka fituar një pasuri të caktuar të te tregoje edhe prejardhjen e asaj pasurie. Atëherë do të mund të kemi kushte për konfiskim të pasurisë”, u shpreh Muharremi.

Nikollovski u shpreh se gjatë analizave janë detektuar edhe shumë mungesa në kushte materiale dhe teknike që i ka prokuroria e të cilat do të duhet që me kohë të rregullohen dhe të plotësohen.

MARKETING I PAGUAR POLITIK