Sot nis regjistrimi i diasporës së RMV-së

TË FUNDIT

Prej sot, fillon faza e parë e regjistrimit të popullsisë. E para do të regjistrohet diaspora, të punësuarit në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore dhe familjet e tyre, pjesëtarët e armatës jashtë vendit, të burgosurit dhe të pastrehët.

Ministria e Punëve të Jashtme ka shpalosur një udhëzues apo video-sqarim i cili shpalos hapat dhe detajet mbi metodën e regjistrimit.

Pasi individi të futet në ueb-faqen stat.gov.mk, fillimisht regjistrohet me një e-mail adresë, ku më pas do t’i arrijë një fjalëkalim për regjistrim.

Pyetësori është i qasshëm në tetë gjuhë, e vetë-regjistrimi përbëhet nga shtatë ekrane me pyetje mbi personin i cili regjistrohet.

Adresa e vendbanimit në Maqedoninë e Veriut, të dhëna mbi anëtarët e familjes, a ka individi një shtetësi tjetër, arsyet e migrimit, statusi martesor e karakteristikat etnokulturore janë disa nga pyetjet e shtrira në aplikacionin online për vetë-regjistrim.

Regjistrimi i mërgatës zgjat deri më 21 prill të vitit 2021./TV21

error: Content is protected !!