Raporti i UNESKO-s alarm për gjendjen e rajonit të Ohrit

TË FUNDIT

Draft raporti i UNESKO-s është alarm i fuqishëm për situatën në rajonin e Ohrit, nevojitet niveli më i lartë i angazhimit për të eliminuar të gjitha rreziqet që rrezikojnë liqenin e Ohrit, kjo u theksua në takimin koordinues të kryeministrit Zoran Zaev me zëvendëskryeministrin e Çështjeve Ekonomike Fatmir Bitiqi, ministrat e Kulturës, Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Transportit dhe Lidhjeve, Irena Stefoska, Naser Nuredini dhe Blagoj Boçvarski dhe Drejtori i Hekurudhave të Maqedonisë – Infrastruktura Hari Lokvenec, në të cilin u analizuan udhëzimet në draft raportin e Misionit Reaktiv i UNESKO-s për gjendjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në rajonin e Ohrit.

Në fillim të takimit të punës, sipas shërbimit për informim të qeverisë, kryeministri Zaev edhe një herë riafirmoi angazhimin e Qeverisë për të ruajtur statusin e Trashëgimisë botërore të rajonit të Ohrit me qëllim të mbrojtjes së rajonit, sundimit të ligjit dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve, duke pasur parasysh rreziqet reale dhe mundësia që Liqeni i Ohrit dhe trashëgimia e tij natyrore dhe kulturore të shpallen zonë e rrezikuar.

Në këtë drejtim, kryeministri Zaev theksoi në takim se draft raporti i UNESKO-s duhet të pranohet si një tjetër, alarmi më i fortë deri më tani për situatën në rajonin e Ohrit dhe se tani ekziston nevojë e madhe për nivelin më të lartë të angazhimit midis të gjithë aktorëve për të hequr të gjitha rreziqet që kërcënojnë liqenin e Ohrit.

Është theksuar se Qeveria do të insistojë në përfundimin e procesit të largimit të të gjitha ndërtesave të ndërtuara në mënyrë të kundërligjshme që janë një rrezik për rajonin e Ohrit dhe për këtë qëllim do të organizohen iniciativa me kryetarët e komunave të Ohrit, Strugës dhe Debarcës, që secili institucion të ndërmarrë menjëherë përgjegjësitë e tij, si dhe të anulojë të gjitha aspektet e projekteve të dëmshme që janë një trashëgimi e së kaluarës, të tilla si, për shembull, projektet e Subrata Roj dhe Qeverisë deri në vitin 2016, Lubanishta 1 dhe 2.

Në takim u theksua se Qeveria do të ndërmarrë gjithçka që është në kompetencën e saj, përfshirë aktivitetet për koordinimin me Qeverinë e Shqipërisë për çështje me interes të përbashkët për mbrojtjen e Liqenit të Ohrit dhe zonës bregdetare.

Për më tepër, në takim u dakordua që Qeveria duhet të ndërmarrë hapa urgjentë për personel profesional në institucionet më të rëndësishme si Instituti dhe Muzeu i Ohrit, Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Drejtoria për Mbrojtjen e Mjedisit dhe institucione të tjera në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe bashkitë pritet të bëjnë të njëjtën gjë në kompetencat e tyre.

Në takim u ra dakord që të vazhdohet koordinimi midis institucioneve kompetente me një ritëm të përshpejtuar dhe të paraqitet një përgjigje e përshtatshme për UNESKO-n në lidhje me draft raportin alarmues, dhe pasi të përfundojë analiza e plotë, të gjitha udhëzimet do të paraqiten në publik nga Kryeministri dhe të gjithë bartësit e tjerë të rëndësishëm të funksioneve publike

MARKETING I PAGUAR POLITIK