Nga e mërkura nis ndalesa për qeset plastike! Për qese të biodegradueshme do të paguhet 15 denarë

TË FUNDIT

Nga e mërkura, me ligj ndalohet përdorimi i qeseve të plastikës për mbajtjen e mallrave. Do të shiten vetëm qese plastike të biodegradueshme me çmim prej 15 denarëve. Sipas Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinorë, mjetet e mbledhura do të shkojnë në fond me të cilin do të investohet në mjedisin jetësorë.

MARKETING I PAGUAR POLITIK