Kovid kriza dhe ekonomia, Zaev: Po dalim nga kriza ndërsa ekonomia po vazhdon të rritet

TË FUNDIT

Ekonomia po ripërtërihet, kriza po tejkalohet, ndërsa ekonomia kombëtare është stabile dhe do të vazhdojë të rritet. Këtë e deklaroi kryeministri Zoran Zaev në Forumin ekonomik financiar për pasojat nga recesioni i shkaktuar nga pandemia me Kovid-19.

“Ne mbetemi të përkushtuar në ngritjen e standardit dhe kushteve për jetesë në RMV. Angazhimet tona për të krijuar ambient të parashikueshëm afarist përmes vendosjes së mekanizmave për sundimin e së drejtës, politikave stabile ekonomike si krijimi i kushteve të favorshme për investim, tashmë është konfirmuar. Investimet e reja dhe rezultatet janë konfirmim për aktivitetin ekonomik në Zonat zhvillimore teknologjike-industriale, që është në rritje konstante”, deklaroi Zaev.

Zv.kryeministri Artan Grubi theksoi se parakusht i rëndësishëm për ekonomi të mirë është lufta kundër korrupsionit. Pandemia është e përkohshme dhe ajo do të largohet, ndërsa kërcënimi kryesor për rritjen e çdo ekonomie dhe shoqërie është korrupsioni dhe mungesa e sundimit të së drejtës, tha ai.

“Pa sundim të qëndrueshëm të së drejtës nuk mund të kemi institucione kredibile dhe besim në sistem nga opinioni. Institucionet jo kredibile d.m.th. mungesë të besimit publik që sjell deri te drejtësia selektive dhe e korruptuar, ndërsa atëherë nuk kemi investime stabile, biznes klimë stabile”, tha Grubi.

Ambasadorja e SHBA-ve, Kejt Meri Bërns, lëvdoi Qeverinë dhe tha se me masat që u promovuan janë mbrojtur shumë vende pune.

“Ekonomia juaj dëshmoi se mund të përshtatet dhe të ketë sukses. Ky vend dëshmoi se ka vullnet për të shfrytëzuar ndryshimet me të cilat përballet, që në fillim të pandemisë kur nuk kishte furnizime, kompanitë e tekstilit menjëherë filluan me prodhim masiv, prodhonin maska. U mundësua ndihmë për kategoritë më të cenuara, Qeveria shpejt zbatoi masa me përfshirje të gjerë me të cilat mbrojti vendet e punës”, u shpreh Bërns.

Në forum, pjesë më e madhe e pjesëmarrësve theksuan se ripërtëritja në suaza botërore më së shumti do të varet nga procesi i vaksinimit.