Jeta në rrezik për 400 denarë në ditë/ Më shumë se 200 policë do ta padisin Ministrinë e Brendshme

TË FUNDIT

Më shumë se 200 pjesëtarë të MPB-së, mes të cilëve edhe ata të “Drejtorisë së gjashtë”, po përgatisin padi për ministrinë e Brendshme, pasi nuk u është paguar orarit i zgjatur në punë gjatë protestave kundër propozimit francez, tregon Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Policisë, Goce Dellçev.

“Sulmi ndaj uniformës dhe punonjësit të policisë është sulm ndaj shtetit. Nëse është kështu, Sindikata e Pavarur nuk do ta lërë të qetë Ministrinë e Brendshme. Disa policë kanë marrë në kokë bekotonka e dhe kalldrëm”- deklaroi Goce Dellçev, kryetar i Sindikatës së Pavarur të Policisë

Sipas ligjit, rreth 500 policë është dashur të paguhen nga 2000 denarë mëditja, por disa kanë marrë ose po përgatiten që t’u jepen kaq 400 denarë, andaj në SPB Tetovë dhe SPB Shtip i kanë kthyer paratë.  Fajin ia hedhin drejtuesve të njësive.

“Shumë adekuate e parave për të cilat Sindikata e Pavarur ka paraqitur kërkesë në Inspektoratin Shtetëror të Punës që të rishqyrtohet në të gjithë sektorët në MPB që obligim sipas kërkesës së SPB-së Shkup kanë pasur të dërgojnë policë.”- tha Goce Dellçev, kryetar i Sindikatës së Pavarur të Policisë.

Për këtë çështje kërkuam përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme, por nuk e morëm përgjigje.

Përndryshe, në protesta janë  plagosur rreth 50 policë, mes të cilëve dy më rëndë.

Jeta në rrezik për 400 denarë në ditë/ Më shumë se 200 policë do ta padisin Ministrinë e Brendshme

Më shumë se 200 pjesëtarë të MPB-së, mes të cilëve edhe ata të “Drejtorisë së gjashtë”, po përgatisin padi për ministrinë e Brendshme, pasi nuk u është paguar orarit i zgjatur në punë gjatë protestave kundër propozimit francez, tregon Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Policisë, Goce Dellçev.

“Sulmi ndaj uniformës dhe punonjësit të policisë është sulm ndaj shtetit. Nëse është kështu, Sindikata e Pavarur nuk do ta lërë të qetë Ministrinë e Brendshme. Disa policë kanë marrë në kokë bekotonka e dhe kalldrëm”- deklaroi Goce Dellçev, kryetar i Sindikatës së Pavarur të Policisë

Sipas ligjit, rreth 500 policë është dashur të paguhen nga 2000 denarë mëditja, por disa kanë marrë ose po përgatiten që t’u jepen kaq 400 denarë, andaj në SPB Tetovë dhe SPB Shtip i kanë kthyer paratë.  Fajin ia hedhin drejtuesve të njësive.

“Shumë adekuate e parave për të cilat Sindikata e Pavarur ka paraqitur kërkesë në Inspektoratin Shtetëror të Punës që të rishqyrtohet në të gjithë sektorët në MPB që obligim sipas kërkesës së SPB-së Shkup kanë pasur të dërgojnë policë.”- tha Goce Dellçev, kryetar i Sindikatës së Pavarur të Policisë.

Për këtë çështje kërkuam përgjigje nga Ministria e Punëve të Brendshme, por nuk e morëm përgjigje.

Përndryshe, në protesta janë  plagosur rreth 50 policë, mes të cilëve dy më rëndë.

error: Content is protected !!