Gjykimi për ratsin “Target-Fortesa” shtyhet për më 4 tetor

TË FUNDIT

Me kërkesë të Prokurorisë Publike, në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit, sot është shtyrë gjykimi për rastin e përgjimeve masive “Target-Fortesa”.

Në seancën e sotme, gjyqtari Ilija Trpkov informoi se gjykata ka pranuar parashtresën e Prokurorisë Publike lidhur me ndryshimet në Kodin Penal, të cilat kanë cenuar kualifikimin juridik të veprave penale dhe aktakuzën.

“Duke pasur parasysh dispozitat e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal, gjegjësisht çështjet juridike që dalin prej tij dhe ndikimin e tyre në kualifikimin juridik të veprave penale për të cilat të pandehurit ndiqen deri në vendimin e duhur të prokurorit publik u kërkua shtyrjen e seancës së caktuar”, thuhet në parashtresën e Prokurorisë.

Më pas gjykatësi caktoi seancën e radhës për datën 4 tetor, duke i lënë hapësirë ​​Prokurorisë Publike të saktësojë dhe t’i referohet kualifikimit ligjor.