“Do të kthehen paratë e investuara në Mitilineos”/ Inxhinierët dorëzuan parashtresë te Komisioni i Mbrojtjes së Konkurrencës

TË FUNDIT

Investimi prej 290 milionë eurove nga kompania shumëkombëshe Mitilineos është një nga katër investimet kryesore energjetike që duhet të përforcojë pavarësinë energjetike të vendit dhe do të prodhojë rreth 1150 gigavat orë energji elektrike bazë. Nëse shteti do donte, do të kishte ndërtuar deri tani një kapacitet energjetik, thotë kryetari i Komisionit Rregullator për Energji, Marko Bislimovski. Kam frikë nga korrupsioni nëse shteti vendos të ndërtojë në sektorin energjetik, investitori privat është më shumë kujdeset për paratë sesa shteti, shton Bislimovski në intervistë për REL.

“E pavërteta e parë që thuhet është në pjesën e çmimit për energjinë termike. Pra, vetë kontrata parashikon aplikimin e metodologjisë së vendosur nga Komisioni Rregullator i Energjisë në lidhje me përcaktimin e çmimit të energjisë termike të prodhuar nga një stacioni kogjenerativ. Pothuajse më shumë se dy herë është çmimi i stacionit kogjenerativ, Te-To për energjinë termike, është më i lirë se çmimi i termocentraleve. Ne do të aplikojmë të njëjtën metodologji për Mitilineos. Në vend që të kemi çmim prej 5,3 denarë, do të kemi çmim prej 2,5 denarë. Kjo energji termike do të shkojë në sistemin qendror të energjisë termike të qytetit të Shkupit, ku kemi 58-59.000 konsumatorë. Nuk është absolutisht e vërtetë se ajo do të shkonte vetëm në një pjesë në Zhelezarë, në Autokomandë dhe në Maxhari. Epo, njerëz, nuk mund ta durojmë më këtë me gënjeshtra. Nuk është normale.”- deklaroi Marko Bislimovski, kryetar i KRRE.

Kompania është e detyruar t’i paguajë shtetit të gjitha taksat që nga dita e parë, duke përfshirë kontributet e punonjësve, tatimin personal dhe tatimin mbi fitimin.
“Mbështetja financiare nga shteti me projektligjin dhe marrëveshjet është përcaktuar në 17%, që është nën 50 milionë euro për investimin e planifikuar prej 290 milionë eurove. Në periudhën e kaluar, me qasjen e re të funksionimit që kemi prezantuar tre vjet më parë, kemi arritur të rrisim ndjeshëm sasinë e investimeve në krahasim me dekadën e fundit, duke përgjysmuar detyrimet e shtetit për mbështetje financiare, e në disa raste t’i ulim për më shumë se 60% krahasuar me praktikën paraprake kur investitorët e huaj përjashtoheshin nga të gjitha detyrimet dhe merrnin ndihmë.”- tha Jovan Despotovski, drejtor i ZZHTI.

Shoqata e Inxhinierëve njoftoi se së bashku me një grup qytetarësh, mbështetës tanë, në Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës është dorëzuar Parashtresë për Mbrojtjen e Interesit Publik.

“Parashtresa është dorëzuar me qëllim që të parandalohen dëmet e mundshme në Buxhetin e Maqedonisë, sepse ky komision vendos nëse investitorit strategjik Mitilineos do t’i jepet ndihmë shtetërore prej 50 milionë eurove.”- thanë nga Shoqata e Inxhinierëve.
Procesi i realizimit të këtij investimi nisi që në vitin 2022 kur në Thirrjen Publike, Mitileneos paraqiti kërkesën për përcaktimin e statusit të një Projekti Strategjik për Investim.