Tetovë, bulevardi “Bllagoja Toska” në harresë, qytetarët kanë humbur shpresat se ky projekt do të realizohet

TË FUNDIT

Hapja e bulevardit “Bllagoja Toska” në Tetovë vazhdon të ngelet një premtim vetëm në letër për qytetarët. Kjo pjesë e rrugës me të cilën parashikohet të eliminohet dendja dhe rrëmuja në komunikacion, është premtuar disa herë nga kryetarja e Komunës së Tetovës, Teuta Arifi. Tani për tani kjo hapsirë vazhdon të shfrytëzohet vetëm si parking për qytetarët që vijnë në spitalin e Tetovës.

“ Bulevardi Bllagoja Toska vazhdon të ngelet një premtim për qytetarët e Tetovës. Ky vend tani është shenduar në vend-parkim për qytetarët që kanë punë në spitalin e Tetovës, ndërsa ditë me radhë nga Komuna e Tetovës, gjegjësisht nga Sektori për komunikacion dhe tokë ndërtimore nuk përgjigjen në pyetjen se deri ku ka arritur ky projekt”, Senat Zylbehari, gazetar.

Qytetarët që takuam duke kaluar në këtë pjesë të urës, e cila ka thuajse 20 vite që është ndërtuar, thonë janë skeptik se e njëjta do të hapet së shpejti.

“Shumë janë stërzgjatur, do të ishte shumë më mirë të hapet mendoj se shumë më mirë”.

“Mendoj se ndonjëherë do të hapet, por ura me vite është duke qëndruar, por rruga nuk hapet, mendoj se do të jetë më mirë nëse hapet do të zgjerohen edhe rrugët”.

TV21: Mendoni se Teuta Arifi do të arrij ta hap këtë bulevard?

“Mendoj se nëse mundohet do të bëhet.”

“Nuk behet asnjëherë.

TV21: Mendoni se Teuta Arifif do të arrij ta hap këtë bulevard?

“Jo nuk e besoj”.

“Unë mendoj se nuk dot të hapet. U zgjatë jo me vite por me decenie. Do ta lehtësonte shumë veçanërisht atë pjesën që vinë nga Kosova, Poroji, Xhepçishti. Nuk do të kishte kolon në Qendër”.

Që nga viti 2014 Tetua Arifi ka deklaruar se kompania për realizimin e punëve është zgjedhur, por sipas sajë në ata kohë problemi ishte pronësoro-juridik. Tani komuna e Tetovës ka zgjedhur edhe këtë çështje, por problem ngelet shpronësimi i shtëpive që duhet të rrënohen. Për disa ditë me radhë kemi kërkuar përgjigje nga komuna e Tetovës për këtë çështje, por deri ma tani nuk kanë kthyer asnjë përgjigje se deri ku janë punët për këtë bulevard.

error: Content is protected !!