Shkencëtarët: Njerëzit me inteligjencë të lartë kanë një tipar të përbashkët

TË FUNDIT

Njerëzit me inteligjencë të lartë dallohen nga shumë gjëra, si botëkuptimi, por edhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve. Por, ekziston një tipar që, sipas shkencëtarëve, është i përbashkët për njerëzit inteligjentë. Aftësia për të bashkëpunuar me njerëz të tjerë është një shenjë e inteligjencës së lartë.

Ekspertët shpjeguan se njerëzit inteligjentë janë shumë të kujdesshëm që në fillimet e bashkëpunimit dhe se u duhet kohë për të krijuar besim tek dikush. Ata gjithashtu thonë se njerëz të tillë janë të lumtur të ndihmojnë të tjerët, besojnë në punën ekipore dhe mbështetjen e ndërsjellë.

Njerëzit mund të supozojnë natyrshëm se njerëzit që janë të sjellshëm, të ndërgjegjshëm dhe bujarë janë automatikisht dhe më të prirur për të bashkëpunuar. Por, përmes studimit tonë, mësuam se inteligjenca është kushti kryesor për një shoqëri korporative.