“Së bashku t’i mbështesim të rinjtë në vend”, Gërkovska dhe Mojsoski: Rinia duhet ta rikthejë besimin tek institucionet

TË FUNDIT

“Duhet të bashkohemi të gjithë dhe me një qasje të përbashkët t’i mbajmë të rinjtë në vend dhe ta kthejmë besimin e tyre në institucione”, kërkon zëvendëskryeministrja përgjegjëse për qeverisje të mirë, Sllavica Gërkovska në debatin me temë “Politikat rinore – nevojat, mundësitë dh sfidat”. Ajo tha se si Qeveri nuk do të heqin dorë nga qëllimi që t’i përmirësojnë situatat në vend në mënyrë që sa më shumë të rinj të qëndrojnë në vend dhe këtu ta ndërtojnë ardhmërinë e tyre.

  “Periudhën e kaluar, pasi mora postin e zëvendëskryetares së Qeverisë për politikat e qeverisjes së mirë, realizova shumë takime me të rinj, studentë, nxënës të shkollave të mesme, me të rinj që kanë mbaruar arsimin dhe që po bëhen pjesë e tregut të punës. Pata takime edhe me përfaqësues të partive politike, të cilët gjithashtu kanë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e politikave dhe masave të ardhshme, por edhe në zbatimin e tyre. Më besoni se të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga cila pjesë e vendit vijnë apo nga cila përkatësi etnike apo fetare janë, të gjithë përballen me sfidat e njëjta, ndajnë të njëjtën frikë dhe të gjithë dëshirojnë një të ardhme progresive dhe të suksesshme”, tha Sllavica Gërkovska, zëvendëskryeministre.

Drejtori i Agjencisë për Rini dhe Sport, Naumçe Mojsoski tha se sa më shumë u lëmë hapësirë të rinjve dhe i përforcojmë pozitat e tyre, sa më e mirë do të jetë e ardhmja e tyre nesër.

“Ne i shohim të rinjtë si investim dhe resurs për shoqëri moderne, jo si problem. Agjencia për rini dhe sport, si institucion kompetent për të rinjtë,  kushton vëmendje serioze që të rinjtë  të jenë të kyçur në procesin e sjelljes së vendimeve, të marrin pjesë në mënyrë aktive në çdo linjë, jo vetëm në krijimin e politikave që janë në kuadër të Agjencisë për rini dhe sport, por që të ndihen të lirë në atë që po e bëjnë”, theksoi Naumçe Mojsoski, drejtor i Agjencisë për Rini dhe Sport.

Përfaqësuesi i përhershëm i UNDP për Maqedoninë e Veriut, Armen Grigorij, tha se UNDP do të vazhdojë me përkrahjen e të rinjve dhe organizatave rinore.

“UNDP, në nivel global, në rajon por edhe në Maqedoninë e Veriut, do të vazhdojë t’u japë përkrahje organizatave rinore, institucioneve shtetërore që janë partnerë, për shkak se të rinjtë duhet të inkurajohen që ta zgjedhin më të mirën për të ardhmen e tyre dhe të përfshihen më shumë në shoqëri”, deklaroi Armen Grigorij, UNDP.

Në Programin e Qeverisë 2022-2024 edhe pse është paraparë përkrahje për hapjen e qendrave rinore dhe këshillave rinore lokale, me qëllim përfshirjen e të rinjve në proceset e sjelljes së vendimeve dhe rritjen e kapaciteteve të të rinjve, megjithatë rezultatet e hulumtimit të Fondacionit për demokraci Vestiminster, tregon se 58% të të rinjve do të shpërnguleshin nga vendi, ndërsa 64,8% janë të pakënaqur nga pozita e tyre në vend.