Nuk ka më subvencione për trotinetë elektrikë, kanë mbetur 50 subvencione për biçikleta nga Qyteti i Shkupit

TË FUNDIT

Qyteti i Shkupit informon se nuk ka më subvencione për monopatina elektrike. Kanë mbetur 50 subvencione për biçikleta.

“Që nga shpallja e thirrjeve publike për dhënien e subvencioneve për blerjen e biçikletave dhe monopatinave elektrike, në Qytetin e Shkupit deri më sot janë dorëzuar 2,774 kërkesa nga qytetarët për subvencione për biçikleta të blera dhe 214 kërkesa për subvencione për monopatina të blera. Në përputhje me këto shifra, i informojmë qytetarët se kuota e parashikuar për monopatina elektrike është përmbushur, kështu që kërkesat nga qytetarët për subvencione për monopatinat e blera nuk do të pranohen më. Aplikimi për subvencione për biçikleta vijon akoma, dhe sipas fondeve të planifikuara, ka akoma 50 subvencione për biçikleta të blera, sipas Qytetit të Shkupit.Prej atje informojnë se risia këtë vit është se të interesuarit mund t’i paraqesin faturat fiskale për biçikleta të blera ose monopatina elektrike nga 1 janari i vitit 2020.Fondet që do t’i subvencionojë Qyteti i Shkupit janë në shumë prej 50 përqind të vlerës së biçikletës, por jo më shumë se 3,000 denarë për person, përfshirë taksën e të ardhurave personale. Ndërsa për një monopatinë elektrike, 30 për qind të vlerës së saj, por jo më shumë se 7,000 denarë për person, përfshirë taksën e të ardhurave personale.“Thirrjet janë realizuar në parimin “kush vjen i pari, shërbehet i pari”. Një person mund të paraqesë vetëm një kërkesë për subvencion për të blerë një biçikletë, dhe e njëjta vlen edhe për subvencionin për monopatinat elektrike”, theksuan autoritetet e qytetit.Kërkesën për kompensim të një pjese të kostove për blerjen e biçikletës ose monopatinës elektrike, së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, qytetarët e dorëzojnë në arkivin e Qytetit të Shkupit.Në buxhetin e Qytetit të Shkupit për vitin 2020 për këtë qëllim janë parashikuar 10 milionë denarë, nga të cilat 8.5 milionë denarë do të dedikohen për biçikleta, ndërsa 1.5 milionë denarë për monopatina elektrike. Sipas fondeve të planifikuara, Qyteti i Shkupit këtë vit do të japë subvencione për rreth 2,800 biçikleta dhe rreth 215 monopatina elektrike, thonë nga Qyteti i Shkupit.

MARKETING I PAGUAR POLITIK