Ministritë nuk bashkëpunojnë me Avokatin e Popullit. Zyberi: Qeveria nuk më ka ftuar asnjëherë

TË FUNDIT

Parashtresa ka edhe për ministrat, gjegjësisht për bartësit e funksioneve publike, por edhe për ministritë, tha Avokati i Popullit, Naser Zyberi në emisionin e mbrëmshëm “Clik Plus” të TV21. Zyberi zbulon se bashkëpunimi me disa dikastere shkon vështirë, kurse më shumë vështirësi kanë pasur me Agjencinë për Siguri Kombëtare.

“Ka parashtresa edhe për punën e bartësve të funksioneve publike. Nuk do të mbaj në fshehtësi se me disa dikastere bashkëpunimi ec më vështirë, kuptohet jo për të gjitha fushat, por për çështje të caktuara po. Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës, Ministria e Arsimit etj. dhe bartës të funksioneve të tjera publike, siç është Agjencia për Siguri Kombëtare me të cilën kemi aktivitet jashtëzakonisht të pakoordinuar, gjegjësisht janë krejtësisht të mbyllur ndaj kërkesave të Avokatit të Popullit. Agjencia për Zbulim, prokuroritë etj… “, tha Naser Zyberi, Avokat i Popullit.

TV21 pyeti në ministritë dhe institucionet që i përmendi Zyberi, se përse mungon bashkëpunimi mes tyre dhe Avokatit të Popullit? Përgjigje morëm vetëm nga Ministria e Shëndetësisë.

“Gjatë periudhës së kaluar është shënuar përmirësim në komunikimin me Avokatin e Popullit dhe mbahet evidencë më e mirë për parashtresat që janë marrë dhe për të cilat ka përgjigje. Gjithashtu, rregullisht po përgatiten përgjigje në procedurën e paraparë ligjore dhe në 6 muajt e fundit ka pasur 25 parashtresa”, thonë nga Ministria e Shëndetësis.

Në pyetjen se sa herë ka qenë i ftuar në Qeveri që në seancë t’i prezantojë sugjerimet dhe vërejtjet e tij, Zyberi me përgjigje:

“Fatkeqësisht qeveria as një herë nuk më ka ftuar. Të debatohet mbi informacioneve që avokati i popullit do t’ua dërgojë institucioneve të caktuara që e pengojnë punën e avokatit të popullit. Më së shumti që bën qeveria është që të më njoftojë në mënyrë të shkruar se kanë vepruar, se kanë dorëzuar kërkesë deri tek institucioni kompetent dhe në mënyrë shtesë institucioni të reagojë përkatësisht të fillojë të bashkëpunojë me institucionin Avokati i popullit”, tha Zyberi.

Nga qeveria informojnë se sekretari i përgjithshëm Metodija Dimovski ka zhvilluar takim me avokatin e popullit Zyberi më 15 shtator të këtij viti ku janë rënë dakord që të kthehet praktika e vitit 2015 me çka Sekretariati i përgjithshëm do të jetë në pozitë më të mirë që t’i ndjekë sugjerimet e avokatit të popullit.

“I vetëdijshëm për sfidat e komunikimit dhe bashkëpunimit mes organeve shtetërore dhe avokatit të popullit, më 15 shtator sekretari i përgjithshëm Dimovski zhvilloi takim me avokatin e popullit, Zyberi, ku u ngrit iniciativë për kthimin e praktikës paraprake që do të jetë në interes të të gjitha palëve të prekura, para se gjithash në interes të avokatit të popullit, ndërsa njëkohësisht të veprohet edhe sipas rekomandimeve dhe pritshmërive të Komisionit europian. Dimovski e njoftoi Zyberin se Sekretariati për çështje europiane disa herë ofroi ndihmë për sigurimin e ndihmës profesionale dhe përkrahje me projekte për zhvillimin e sistemit të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës për evidentim”, thonë nga Qeveria e RMV-së.

Zyberi u ankua se 1 vit e gjysmë institucioni Avokati i popullit nuk ka zëvendës. Propozimet tashmë janë dorëzuar me emra konkretë, por assesi të vijnë në radhë në Kuvend.

error: Content is protected !!