Mashtrime gjatë shitjes se banesave, prokuroria ngrit akuzë kundër 41 vjeçarit

TË FUNDIT

Prokuroria Themelore Publike në Shkup ngriti Aktakuzë kundër një shkupjani të moshës 41 vjeçare, për shkak të veprës së kryer penale – Mashtrim.

“I akuzuari, në periudhën prej 6 maj 2020 deri më 5 mars 2021, në Shkup, me paramendim ka kryer dhjetë veprime të lidhura në kohë që përfaqësojnë realizim të shumëfishtë të një vepre, duke përdoruar raportin e njëjtë, rrethanat e njëjta dhe të ngjashme, ndërsa me qëllim që të përfitojë pasuri të paligjshme për vete. Ai ka mashtruar dhjetë persona – të dëmtuar, të cilëve rrejshëm u ka prezantuar fakte se si agjent për patundshmëri në Agjencinë e tij për patundshmëri është autorizuar nga emri i pronarëve të banesave që t’i shesë banesat e tyre personave të tjerë. I akuzuari i kishte shpallur dhe prezantuar banesat për shitje, me çka i ka detyruar të dëmtuarit që të bëjnë dëm pronës së tyre nga vlera më e madhe”, qëndron në kumtesën e Prokurorisë Publike.

Shtojnë se me katër nga të dëmtuarit, i akuzuari ka lidhur Marrëveshje për kapar për banesa në ndërtim dhe ka paguar vlera të ndryshme, por nuk kanë lidhur Marrëveshje për shitblerje.

Me gjashtë të dëmtuar, i akuzuari ka lidhur Marrëveshje për kapar dhe ka paguar vlera të ndryshme për kaparin, ndërsa pastaj ka lidhur edhe Marrëveshje për shitblerje, në të cilat pa dijen e pronarëve të vërtetë ishte nënshkruar si “shitës”.

TË NGJAJSHME