Komuna e Tetovës me dalje më të madhe deri në orën 13

TË FUNDIT

Komuna e Tetovës deri në orën 13 ka dalje më të madhe prej  19,63 për qind prej 84.454 votuesve të saj në 117 vendvotime prej të gjitha gjashtë vetëqeverisjet lokale të rajonit të Tetovës.

Vijon komuna e Jegunovcës, e cila është vetëqeverisja më e vogël lokale për nga numri i votuesve, ku jehona është 17,05 për qind deri në orën 13. Në Jegunovc të drejtë vote kanë 10.168 votues në 21 vendvotime.

Komuna e Bërvenicës ka 16,32 për qind dalje prej 15.534 votuesve, përderisa Bogovina ka 15,07 për qind.

Dalje më të vogël të votuesve ka në komunat Zhelinë dhe Tearcë. Në Zhelinë prej  23.926 votuesve deri në orën 13 kanë votuar vetëm 10,73 për qind përderisa në Tearc 14,66 për qind prej 22.238.