Bota sot është “ngjyrosur” me ngjyrë portokalli – fund dhunës ndaj femrave

TË FUNDIT

“Ngjyrosni botën me ngjyrë portokalli: FUNDI I DHUNËS NDAJ GRAVE TANI!” titullohet fushata e sivjetshme për strategjitë, programet dhe burimet për parandalimin dhe eliminimin e 16-të ditëve të aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, si dhe kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave në hapësirat publike dhe private me prioritet ndaj grave dhe vajzave të margjinalizuara.

Një nga temat e fushatës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara të këtij viti është nënvizimi i historive të suksesit që tregojnë se dhuna ndaj grave dhe vajzave mund të parandalohet duke paraqitur strategji dhe ndërhyrje efektive për të frymëzuar të gjithë të interesuarit.

Fushata do të fokusohet gjithashtu në promovimin e lidershipit të grave dhe vajzave në diversitetin e tyre dhe pjesëmarrjen e tyre të konsiderueshme në politikëbërje dhe vendimmarrje nga niveli global në atë lokal, dhe të inkurajojë përfshirjen e politikëbërësve në Forumin për barazinë e gjeneratave për të bashkëpunuar në zbatimin e zotimeve dhe për të inkurajuar veprime të mëtejshme për të bërë progres në planin e Koalicionit për veprim për dhunën me bazë gjinore.

Gjashtëmbëdhjetë ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave është fushatë ndërkombëtare që mbahet çdo vit. Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e dhunës ndaj grave fillon më 25 nëntor dhe zgjat deri më 10 dhjetor, Ditën e të drejtave të njeriut.

Fushata fillimisht filloi nga aktivistët në Institutin e parë global të lidershipit të grave në vitin 1991, më pas vazhdoj të koordinohej nga Qendra për lidership global të grave.

Mbi 6.000 organizata në afërsisht 187 vende kanë marrë pjesë në fushatën e 1991, me një shtrirje prej 300 milionë njerëz.

Fushata mbahet çdo vit dhe përdoret si strategji nga individë, institucione dhe organizata në mbarë botën që bëjnë thirrje për parandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave.

MARKETING I PAGUAR POLITIK