ATK – Aktivitete për intensifikimin e fiskalizimit

Administrata Tatimore e Kosovës ka pritur sot në takim përfaqësuesit e Shoqatës së Operatorëve të Pajisjeve Elektronike Fiskale, me të cilët është biseduar për ecurinë e deritashme të procesit të fiskalizimit pas miratimit të Udhëzimit Administrativ dhe për aktivitetet për dinamizimin e këtij procesi.
Në takim, me ftesë të ATK-së, kanë marr pjesë zyrtarë nga Ministria e Financave dhe përfaqësues të odave ekonomike në Kosovë, njoftoi Zyra për Komunikim me Publikun.
“Pas sqarimeve të Udhëzimit, ATK ka inkurajuar operatorët aktualë që të intensifikojnë punën në zhvillimin e mëtejshëm të procesit të fiskalizimit, duke i inkurajuar edhe operatorët e rinj të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e këtij procesi, në mënyrë që të shtrihet tek të gjithë tatimpaguesit, obligues për fiskalizim, në pajtueshmëri me udhëzimin e ri duke përfshirë këtu edhe respektimin e kritereve dhe afateve të përcaktuara.
ATK i njoftoi të pranishmit me aktivitetet në funksion të zhvillimit të procesit të fiskalizimit dhe procesin e formimit të Njësisë për Menaxhimin e Arkave Fiskale si dhe për aktivitetet e implementimit në praktikë të planit për fushatën e nxitjes së konsumatorëve që të kërkojnë dhe marrin kuponët fiskal me moton “Kërko Kuponin Fiskal, përfito para!”. Sipas Udhëzimit Administrativ nr. 1/2015, mund të përfitojnë të gjithë klientët/konsumatorët, të cilët grumbullojnë kuponët fiskalë dhe si të tillë i dërgojnë në Administratën Tatimore të Kosovës, me ç‘rast në muajin pasues të çdo tremujori do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të të gjithë kuponëve fiskalë.
Administrata Tatimore vlerëson se krahas lehtësirave edhe kjo masë stimulative për konsumatorët do të ndikojë në shtrirjen më të shpejt të fiskalizimit dhe për këtë kërkoi nga operatorët që të jenë të gatshëm për përmbushjen e obligimeve në mirëmbajtjen dhe instalimin e pajisjeve të reja fiskale.
Pjesmarrësit në takim u dakorduan që të rrisin komunikimin në funksion të tejkalimit të çdo vështirësie që mund të rezultojë gjatë këtij procesi”, thuhet në njoftim.