Arkivolet e hapur tmerruan banorët e Gostivarit, Muftinia: Nuk janë arkivole të viktimave nga Covid-19

TË FUNDIT

Janë gjetur fotografi të arkivoleve të  hapur në afrësi të varrezave në Gostivar. Në fillim u shfaqën disa fotografi e video në rrjetet sociale.

Në rrejetet sociale u krijua një përshtypje se personat me Covid janë varrosur pa arkivole ashtu siç e parashohin dhe protokollet e varrimit.

Nga ndërmarrja publike komunale e Gostivarit thonë se ata nuk janë kompetentë për shërbimet e varrimit  ndërsa kjo ndërrmarrje siuguron vetëm tokën e varrezave dhe mirëmbajtjen e tyre.

“Kompetencat tona si ndërmarrje publike janë  që të sigurojmë vendin e varrezave dhe të bëjmë mirëmbajtjen e varrezave, ndërsa sa u përket arkivoleve neve si ndërrmarrje nuk ofrojmë shërbime funerale”, tha Isak Lazami nga Ndërmarrja Komunale, Gostivar.

Nga Myftinia e Gostivarit përjashtojnë mundësinë që këto arkivole të jenë të personave me Covid 19 pasi që ata varrosen me protokolle të veçanta.

“Pergjegjes për varrosjen e një të vdekuri me të gjitha ritet fetare është Këshilli i xhamisë në krye me nëpunësit fetarë në territor të caktuar (fshat apo lagje të qytetit). Të vdekurit nga Covid-19 varrosen sipas protokolleve të organeve gjegjëse të shtetit. Ndërsa ritet fetare kryhen pas varrimit të personit. (me arkivol). Nëse nuk është kryer larja, dhe ai ose ajo – i vdekuri nuk ka kaluar më shumë se tre ditë dhe sigurohet se ka qëndruar në vend të ftohtë (komorë) dhe gjatë hapjes nuk kundermon erë e rëndë, pastrohet ai i vdekur dhe i kryen të gjitha ritualet fetare. Ndërsa për arkivolet e mbetura kujdeset përgjegjësi i varrezave në fshatra, këshilli i xhamisë me familjarët e të vdekurit”, thonë nga Muftinia e Gostivarit.

Nga  Sektori për punë të Brendshme në Tetovë thonë se ata pas denocimit  kanë  dërguar ekipe në terren por nuk janë gjetur arkivole në vendin ku janë paraqitur filimisht në varrezat e qytetit.

Dyshimet janë se këto arkivolë janë të kufomave që janë sjellë nga jashtë shtetit për tu varrsour në Maqedoni dhe të njëjtit nuk  kanë qenë të infektuar me Covid dhe janë  varrosur në bazë  të riteve fetare. Nga këshillat e xhamive u surgjerohen që të njëjtit të digjen por në këtë rast nuk ka ndodhur një gjë e tillë.

error: Content is protected !!