“Reketi” pret vendimin e Apelit mbi 8 muaj, aktgjykimi për “Target-Fortesa” ende nuk e gjeti rrugën

TË FUNDIT

Më shumë se 8 muaj pasi Këshilli Gjykues në krye me Vaska Nikollovska-Masevska i dënoi Katica Janevën dhe Bojan Jovanovskin me dënim – burg, gjykatësit e Apelit ende nuk kanë marrë aktvendim të plotfuqishëm.

“Seanca publike për rastin “Reket” do të mbahet në prill apo maj.
Edhe pse Gjykatën Penale dhe të Apelit i ndan vetëm njëqind metra, aktvendimet për lëndë të caktuara, mbërrijnë pas disa muajsh”, njoftojnë nga Gjykata Apelit.

Aktvendimi për rastin “Target-Fortesa” është duke u shkruar, kurse afati për këtë është 60 ditë, pas çka duhet të dërgohet dhe të fillojnë të rrjedhin afatet për parashtrim të ankesave.

Duke gjykuar nga praktika e deritanishme, Gjykata e Apelit të Shkupit ka ritme të ndryshme lidhur me lëndët që kanë të bëjnë me krimin e organizuar. Për shembull, për rastin “Trust”, gjykatësve u ishin të nevojshëm 8 muaj të tërë, kurse për “Tank-un”, 5 muaj për të marrë vendim.

Duke pasur parasysh rastin “Target-Fortesa” në të cilin janë dënuar Sasho Mijallkov, Gordana Jankulloska dhe 9 persona të tjerë, është e sigurt se Gjykatës do t’i duhen më shumë muaj për të marrë vendim të shkallës së dytë.

Kjo është një periudhë e gjatë për Prokurorinë, sepse i akuzuari i parë për përgjim dhe shkatërrim të pajisjeve, në paraburgim mund të qëndrojë maksimum 60 ditë, duke marrë parasysh se në rastin e tij bëhet fjalë për propozim aktakuzë.

“Në pajtueshmëri me Ligjin po zhvillohet një procedurë e shkurtuar, gjegjësisht pas aktakuzës ku afatet për paraburgim me të vërtetë janë të shkurtra dhe për këtë arsye pas shpalljes së aktvendimit, kohëzgjatja maksimale e paraburgimit është deri në 60 ditë”, deklaroi Prokurorja, Lençe Ristovska.

Nga ana tjetër, ish-shefi i DSK-së po gjykohet edhe në rastet “Titaniku 2”, “Tortura”, dhe “Thesari”, kurse është i dyshuar edhe në “Perandoria” dhe “Tokat në Vodno”, dhe në qoftë se ekziston rrezik nga arratisja, atëherë do të mund të kërkohet paraburgim edhe për ndonjë prej këtyre rasteve.

Pikërisht për shkak të rasteve të tilla, siç tha prokurorja Ristoska, duhet të hapet debat lidhur me atë – nëse ligji duhet të ndryshohet?!

TË NGJAJSHME