Projekti për tunelin nën kala ende s’është gati! Shilegov: Vonesat bëhen për shkak pandemisë me koronavirusin

TË FUNDIT

Në vitin 2018 kryetari i qytetit të Shkupit prezantoi projektin për ndërtimin e tuneleve në Kalanë e Shkupit dhe urën prapa ndërtesës së Qeverisë, për të lidhur Qendrën me Çairin. Por dizajnimi i këtij projekti ende nuk është gati.

Shilegov  më 5 mars të këtij viti kishte thënë se i njëjti do të jetë gati deri në qershor, por edhe kjo datë u tejkalua.

Kur e pyetëm sot, Shilegov tha se pret që ky projekt të jetë gati deri në tetor të këtij viti.

“Kemi vonesa nga ana e realizuesit të ndërtimeve për shkak të pandemisë botërore me koronavirusin. Është e zgjedhur kompani turke e cila për shkak të masave restriktive për udhëtime, ekspertet të cilët janë të paraparë të angazhohen nuk kanë mundur të vijnë dhe deri në fund t’i kryejnë hulumtime gjeo-mekanike në kodrën Kale. Procesi i tillë është tejkaluar sepse partneri turk ka zgjedhur kompaninë vendore që t’i kryej këto hulumtime. Tani kjo firmë e jona do të mund të japë të dhënat që të mund projekti të dizajnohet,” tha Petre Shilegov, kryetar i Qytetit të Shkupit.

Shilegov shtoi se këtë vit do të fillojë  realizimi i njërit aks të bulevardit Brigada Maqedonase-Kosovare.

I pari i Shkupit tha se ky projekt ekziston që nga viti 1965 dhe se asnjë kryetar i mëparshëm nuk ka marrë iniciativë t’i lëviz punët përpara.

“Ndërtimi i tuneleve nën Kala është projekt  kapital i qytetit të Shkupit. Ato ekzistojnë në Planin e përgjithshëm urbanistik që nga vitit 1965 dhe që nga ky vit deri më tani asnjë kryetar nuk ka filluar të paktën të përgatise procedurën  që dikush të mund të filloje me ndërtimin,” tha Petre Shilegov, kryetar i Qytetit të Shkupit.

Në qershor të vitit të kaluar gjatë nënshkrimit të marrëveshjes midis Qytetit të Shkupit dhe konsorciumit maqedonaso-turk,u tha se projekti duhet të jetë gati për 6 muaj, por për shkak se është një projekt i madh dhe kompleks, afati është zgjatur edhe për 6 muaj shtesë. Projketi është paraparë të lëshohet në përdorim në vitin 2022. Mjete financiare Qyteti i Shkupit për realizimin e tij do të kërkojë nga qeveria pasi vlerësimet tregojnë se do të duhen 30 milionë euro.

Sipas asaj që është paraqitur, rruga do të do të fillojë nga Bulevardi Shën Klementi i Ohrit dhe do të ngrihet në lartësi ndërmjet gjashtë dhe nëntë metra. Pastaj, nga ndërtesa e Qeverisë, trafiku do të zhvillohet në një urë të re mbi lumin Vardar, që do të jetë e gjatë 173 metra dhe 20 metra e gjerë dhe do të ketë katër korsi. Ura do të vazhdojë në formë të viaduktit të gjatë 262 metra deri në hyrje të tunelit nën Kala. Trafiku nga tuneli do të vazhdojë në një rreth rrotullim në lartësi prej pesë metrash mbi rrugën e Plastikave.

MARKETING I PAGUAR POLITIK