Probleme me pagat! Punëtorët paralajmërojnë se prej nesër do të ndërpresin komunikacionit hekurudhor në RMV

TË FUNDIT

Për shkak të mos pagesës së plot të rrogave, paralajmërohet se prej ditës së nesërme, do të ndërpritet trafiku hekurudhor në vend.

“Komunikacioni hekurudhor prej nesër në ora 7 do të jetë në ndërprerje për shkak të mospagesës së pjesës së dytë të rrogës për muajin tetor”, paralajmëruan kryetarët e sindikatave të personelit makinist dhe ekzekutiv në Hekurudhat e RMV-Transport, Toni Dimovski dhe Dushko Çakarovski.

Çakarovski thotë se me këtë hap në të vërtetë realizohet paralajmërimi i tyre i më hershëm për ndërprerje të punës “nëse deri më 25 të këtij muaji nuk u paguhet pjesa e dytë e rrogës për muajin paraprak”.

Personeli makinist dhe ekzekutiv në Hekurudhat e kanë ndërprerë komunikacionin hekurudhor dhe transportues më 1 nëntor, për shkak të mospagesës së pjesës së dytë të rrogës së shtatorit, por pas pagesës, ditën e ardhshme e kanë ndërprerë bllokadën.

Deri te udhëheqësia e ndërmarrjes hekurudhore punëtorët kanë parashtruar vendim se nëse deri më datën 25 nuk u paguhet tërësisht rroga për muajin paraprak, përsëri do ta bojkotojnë punën prej orës 7 të ditës së ardhshme.

Në vendimin përmendet edhe kushti që kompensimi për shpenzimet materiale të paguhet më së voni deri më datën 10.

MARKETING I PAGUAR POLITIK