Kompanitë më lehtë do të marrin kredi nga bankat komerciale përmes skemës shtetëror të garancisë, paralajmëroi Besimi

TË FUNDIT

Shteti do të garantojë që kompanitë të jenë në gjendje të marrin kredi komerciale në banka më lehtë. Skema shtetërore e garancisë duhet të fillojë deri në fund të vitit, paralajmëroi ministri i Financave Fatmir Besimi në takimin me biznesmenët në Economic Chamber of Macedonia Oda Ekonomike e Maqedonisë.

Siç është njoftuar FB e Ministrisë së Financave me 10 milionë euro garanci shtetërorë do të sigurohet shumë disafish më e lartë kredie, hua për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Skema e garancionit do të shkojë përmes Bankës për Zhvillim, ndërsa mjetet do të plasohen përmes bankave komerciale.

Besimi theksoi se me këtë masë do të përmirësohet likuiditeti i kompanive, do të lehtësohet mundësia që kompanitë t’i realizojnë aktivitet në vijim, në të cilat do të nxitet aktivitet investuese, e cila është thelbësore për lëvizjen dhe revitalizimin e ekonomisë./MIA