Jehona e votuesve deri në ora 13:38 është 24.61%

TË FUNDIT

1.814.263 qytetarë me të drejtë vote, deri në ora 13:38 të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 445.438 qytetarë.

Dalja e votuesve në njësitë zgjedhore:

Në njësinë zgjedhore 1 dalja e votuesve është 27.36%

Në njësinë zgjedhore 2 dalja e votuesve është 22.68%

Në njësinë zgjedhore 3 dalja e votuesve është 29.72%

Në njësinë zgjedhore 4 dalja e votuesve është 28.22%

Në njësinë zgjedhore 5 dalja e votuesve është 24.03%

Në njësinë zgjedhore 6 dalja e votuesve është 16.54%

1.814.263 qytetarë me të drejtë vote, deri në ora 13:38 të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 445.438 qytetarë.