Hapet thirrja për vazhdimin e grejs-periudhës për kreditë në pakon “Kovid 2”

TË FUNDIT

Banka zhvillimore e Maqedonisë së Veriut në ueb faqen e vet e shpalli konkursin publik për vazhdim të grejs-periudhës dhe afatin e pagesës së kredive për linjën kreditore “Kovid 2”.

Konkursi publik do të zgjasë shtatë ditë, përfundimisht me 18 qershorin, kur është dita e fundit për parashtrim të kërkesës për vazhdim të grejs-periudhës dhe afatit për pagesë për 12 muaj.

“Përmes publikimit të konkursit me të cilin mundësohet  shfrytëzuesit e kredisë nga “Kovid 2” të kërkojnë vazhdim të grejs-periudhës dhe afati i pagesës realizohet masa e publikuar në pakon e pestë të masave ekonomike. Shpallja e konkursit publik është në pajtim me Vendimin për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për kushtet dhe kriteret për riplasim të mjeteve nga fondet kompenzuese nga ndihma e jashtme, e publikuar në Gazetën zyrtare të RMV-së nr.121 të 03.06.2021” informon Banka zhvillimore.

Ata të cilët shfrytëzojnë kredi nga “Kovid 2” në afat prej shtatë ditëve duhet të parashtrojnë kërkesë në Bankën zhvillimore. Kërkesa duhet t’I bashkangjitet konkursit publik, ndërkaq parashtrohet përmes formës elektronike.

TË NGJAJSHME