Gjykata Kushtetuese vendos për Këshillin Gjyqësor, shfuqizohet kufizimi për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit

TË FUNDIT

Kryetari i Këshillit Gjyqësor dhe zëvendësi i tij në të ardhmen do të zgjidhen nga cilido anëtar me të drejtë vote në këtë organ, që do të thotë se rregulli i mëparshëm se në krye të Këshillit mund të vijnë vetëm ata anëtarë që janë propozuar dhe zgjedhur nga Kuvendi, përcjell TV21. Gjykata Kushtetuese vlerësoi se një dispozitë e tillë e deritanishme është jokushtetuese dhe e konsideroi atë kufizuese, për këtë arsye mori vendim për shfuqizimin e së njëjtës.

“Gjykata vlerësoi se është jokushtetuese kufizimi i zgjedhjes së kryetarit të Këshillit Gjyëqsor dhe zëvendësit të tij vetëm për anëtarët që zgjidhen nga Kuvendi, ndërsa anëtarët e tjerë të Këshillit me të drejtë vote janë të përjashtuar. Sipas Gjykatës Kushtetuese, pjesa e shfuqizuar e nenit të përmendur është në kundërshtim me sundimin e ligjit dhe ndarjen e pushtetit”, pohoi Hristina Bellovska, zëdhënëse e Gjykatës Kushtetuese.

error: Content is protected !!