Gjykata evropiane po e shqyrton politikën për kthimin e emigrantëve

TË FUNDIT

Më pak se 40 për qind e emigrantëve me status të pazgjidhur, të cilëve u është urdhëruar ta braktisin BE-në, po shkojnë drejt shteteve të tyre apo vendeve të treta, posaçërisht për shkak të bashkëpunimit të vështirë me ato vende, vlerësoi sot Gjykata revizore evropiane.

Ajo gjykatë kumtoi se do ta shqyrtojë efikasitetin e masave të miratuara nga Komisioni evropian prej vitit 2015 për lehtësim të “riatdhesimit” dhe “kthim” të emigrantëve.

“Komisioni evropian duhet ta prezantojë propozimin e shumëpritur për reforma të azilit dhe politikës së emigracionit në shtator.

Mesatarisht, rreth 500.000 të huaj çdo vit marrin urdhër për ta braktisur BE-në prej vitit 2008 sepse kishin hyrë apo mbetur ilegalisht, kumtoi gjykata.

Rreth 38 për qind kthehen në shtetin e tyre të prejardhjes apo vendin e fundit transitore para hyrjes në BE. Kjo mesatare është nën 30 për qind për kthim në vende jashtë kontinentit evropian.

Bëhet fjalë për kthim vullnetar dhe të detyrueshëm, shtoi gjykata.

Komisioni evropian filloi plan aksioni në vitin 2015, e më pas e ripërtëriu në vitin 2017, ndërsa plani përmban rekomandime për efikasitet të atyre kthimeve. 

TË NGJAJSHME