“Gjykata do të mund të konfiskojë pronë dhe t’ia ndalojë një individi të kryejë funksion publik” – Osmani flet për Ligjin për masa restriktive

TË FUNDIT

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani në “10 minuta” në TV21 ka theksuar se Ligji për masa restriktive është një hap për të luftuar korrupsionin, i cili do të jetë në përputhje me rezoluta ndërkombëtare.

“Ne shtuam në qëllimet e Ligjit, se bëhet fjalë edhe për luftën kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të shërbimit, kërcënimeve hibride. Në zgjidhjen ligjore aktuale si bazë për vendosjen e masave restriktive nga ana e shtetit janë tre: Rezolutat e detyrueshme nga ana e Këshillit të Sigurisë së KB, aktet juridike të BE-së dhe aktet bilaterale të shteteve tjera por vetëm për terrorizëm dhe proliferim. Ne shtuan se për këto qëllime, si bazë për zbatimin e masave restriktive, i miratojmë edhe aktet juridike të ShBA-ve dhe aktet juridike të Mbretërisë së Bashkuar”, tha Osmani.

Sqaroi edhe procedurën e zbatimit të tij.

“Në zgjidhjen aktuale ligjore si lloj i masave restriktive janë embargo për armë, ndalesë për hyrje, masa financiare. Tani e shtojmë ngritjen e procedurës penale dhe ndërmarrjen e masave për siguri. Kur do të ketë akt të këtillë juridik, MPJ, MPB dhe PP, i propozojnë Qeverisë të miratojnë vendim edhe për masat tona restriktive. Nëse është për korrupsion, keqpërdorimi i pozitës zyrtare, Qeveria është e detyruar, gjegjësisht organi propozues t’i dërgojë të gjitha faktet të cilat i ka grumbulluar nga burimi i restrikcionet deri te PP. PP e është e obliguar të hapë procedurë penale dhe nëse ngrit aktakuzë, dhe gjykata e pranon, atëherë Gjykata mund të sjellë masa të përkohshme të sigurisë – edhe atë ndalesë për kryerjen e funksionit publik, përfshirë dhe kandidimin në zgjedhje dhe konfiskim të pronës dhe masa të tjera financiare”, tha Osmani.