Derkoski: Asnjë incident nuk është raportuar në vendvotime deri më tani

TË FUNDIT

Kryetari i KSHZ-së, Oliver Derkoski në pres konferencën e dytë, theksoi se procesi i votimit zhvillohet pa probleme dhe se deri tani nuk ka të paraqitur ndonjë parregullsi.

“Në të gjitha 3.480 qendrat e votimit, votimi u zhvillua pa probleme. Asnjë incident nuk është raportuar në vendvotime deri më tani. Shpresoj që kështu dita të vazhdojë deri në fund. U bëj thirrje qytetarëve që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votimit, ndërsa gjithashtu i paralajmëroj anëtarët dhe zëvendësanëtarët e këshillave zgjedhorë, që t’i ndjekin udhëzimet, instruksionet dhe procedurat tona, ashtu siç i kemi respektuar deri më tani, të vazhdojnë deri në fund të ditës zgjedhore, që të kalojë ashtu siç duhet”, tha Derkoski.