Bashkim i tokës bujqësore, për një bujqësi më konkurruese! BE dhe FAO me €1,2 mln do ta ndihmojnë konsolidimin

TË FUNDIT

Copëtimi i parcelave bujqësore është problem që bujku në Maqedoni të jetë konkurrues në tregjet europiane. Bujqit kanë vëllim të kufizuar të prodhimit, me shpenzime të rritura për transport dhe prodhim. Me këtë qëllim, Ministria e Bujqësisë përgatiti plane për konsolidimin e tokës bujqësore në 9 rajone të shtetit me çka do të përfshihen 4700 hektarë të tokës bujqësore.

“Këto aktivitete na duhen me qëllim që të përmirësohet infrastruktura e tokës bujqësore, të përmirësohet qasja deri tek infrastruktura, teknologjitë deri te tregjet, njëkohësisht duke e ruajtur ambientin jetësor për gjeneratat e ardhshme”, tha Lupço Nikollovski, ministër i Bujqësisë.

Shefi i delegacionit të BE-së, Dejvid Gir e theksoi rëndësinë e konsolidimit të tokës bujqësore për mbrojtjen e ambientit jetësor.

“Toka është unikate në mundësinë për të qenë burim por edhe t’i thithë emetimet. Konsolidimi i tokës do të ketë qëllim të dyfishtë përmes prodhimtarisë, konsumimit të ushqimit adekuat dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të resurseve të drurëve të pyjeve dhe njëkohësisht përmes ripërtëritjes së eko-sistemeve vitale”, pohoi Dejvid Gir, ambasador i BE-së.

Zëvendësi i përfaqësuesit rajonal të Organizatës për ushqim dhe bujqësi të KB-së për Europë dhe Azi Qendrore, Nabil Gangi tha se në kohë kur bota përballet me krizë dhe mungesë të ushqimit, është shumë e rëndësishme që të investohet në fermat e vogla familjare për shkak se ato i plotësojnë nevojat për ushqim për 80%.

“Përmirësimi i strukturës së tokës bujqësore do ta përmirësojë produktivitetin, zhvillimin dhe rezistencën dhe ata janë në zemrën dhe esencën e projektit “Mainland” që nga fillimi i tij në 2017”, pohoi Nabil Gangi, shef i zyrës së FAO-së në Maqedoninë e Veriut.

Në ngjarjen e sotme, Ministria e Bujqësisë e promovoi vazhdimin e konsolidimit përmes projektit të ri me vlerë prej 1,2 milionë eurove, me financa prej BE-së, ndërsa atë do ta realizojë Organizata për ushqim dhe bujqësi e KB-së deri në janar 2026.

error: Content is protected !!