ASHMAA për akuzat e Ziadin Selës: “TV21 e respekton raportimin objektiv dhe të paanshëm”

TË FUNDIT

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kumtesën e saj, me rastin e reagimit të TV21 për akuzën e pabazë nga ana e Zijan Selës nga Aleanca për shqiptarët, i cili tha se përmes emisionit “EU Klik”, televizioni shfrytëzon fonde të BE-së për promovim të fushatës së BDI-së, porositi të mos paraqiten akuza të pabaza për joprofesionalizmin e mediave. ASHMAA njëkohësisht, shton se me monitorimet që i bën për mënyrën e raportimit, nuk ka vërejtur parregullsi në punën e TV21-M, por përkundrazi, vlerësimi i monitorimit gjithëpërfshirës të programit në Raportin për informimin mediatik për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në periudhë prej 17 shkurtit deri më 16 mars – është se gjatë raportimit të TV21 është respektuar parimi i paraqitjes së ngjarjeve në mënyrë të paanshme dhe objektive, me trajtim të njëjtë ndaj mendimeve dhe këndvështrimeve të ndryshme në drejtim të krijimit të lirë të mendimit të publikut për çështje dhe ngjarje të caktuara. Subjekt i monitorimit në periudhën në fjalë, ishin edhe emisionet e “EU Klik”, thonë nga Agjencia.
Raportimi i mediave mund të vlerësohet vetëm përmes monitorimit të zbatuar sipas metodologjisë së përcaktuar shkencore, e jo mbi bazë të përshtypjes apo interesave personale. Duke e pasur këtë në parasysh, Agjencia i thirr të gjithë, sidomos subjektet politike të përmbahen dhe të mos japin publikisht vlerësime paushallë, sepse veprimi i tillë jo vetëm që e dëmton reputacionin e mediave, por paraqet edhe trysni ndaj tyre me çka në mënyrë serioze cenohet liria e shprehjes dhe raportimit, thuhet në kumtesën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.