Angellovska: Kartela pagesore vendore injeksion prej 28 milionë euro për biznesin vendor

TË FUNDIT

Kartela pagesore vendore është injeksion prej 28 milionë euro për biznesin vendor. Krahas ndihmës për qytetarët, kjo masë do të veprojë si katalizator i aktivitetit ekonomik dhe do të kontribuojë për uljen e goditjes nga kriza  KOVID-19, shkroi ministrja e Financave, Nina Angellovska në profilin e saj në Fejsbuk.

“Kartela nga njëra anë e stimulon konsumin privat, i cili merr pjesë me 65 për qind të BPV-së. Nga ana tjetër, të gjitha mjetet janë të dedikuara kah produktet dhe shërbimet, me çka mbështetet sektori vendor i prodhimtarisë dhe shërbimeve”, qëndron në shkrim.

Ajo shtoi se sipas skenarëve të cilët i bëmë në Ministrinë e Financave, kartela vendore pagesore do ta përmirësojë rezultatin ekonomik të vendit në tremujorin e tretë për 0,7 – 0,9 pikë procentuale.

“Masa të tilla shfrytëzojnë edhe shumë vende të tjera për stimulimin e ekonomive vendore në kohë të krizës KOVID-19, si Austria, Sllovenia, Kina, Amerika”, bën të ditur ministrja.

Për tejkalimin më të shpejtë të krizës dhe rezultate më të mira ekonomike, porosit, mund të kontribuojmë të gjithë – me atë që do të zgjedhim produkte vendore para produkteve të tjera.#Blej nga vendi./MIA

error: Content is protected !!