Po përgatitet propozim ligji i ri për depozitat: “Qëllimi i tij është zgjerimi i rrjetës së sigurimit të depozitave”

TË FUNDIT

Nëse deri tani janë siguruar vetëm depozitat e personave fizik, me ligjin e ri që po ppërgatitet do të sigurohen edhe depozitat e personave juridik. Ky është një nga ndryshimet që parasheh propozim ligji i ri për Fondin e Sigurimit të Depozitave. Me qëllim të diskutimit më të gjerë rreth përpilimit të këtij propozim ligji drejtori i këtij Fondi Amir Shabani thirri edhe takim me përfaqësues të bankave dhe kursimoreve.

“Nëse deri më tani të gjitha bankat kanë paguar nga 0,25% për Fondin për depozitat e qytetarëve tani parashihet që të bëhet një formulë, sigurisht kjo formulë do të bëhet edhe në konsultim me përfaqësues të Bankës Botërore që secila bankë të paguajë ndryshe, secila bankë e ranguar më mirë do të paguajë më pak. Do të thotë parashihet zgjerimi i rrjetës së sigurimit të depozitave si dhe ndryshimet tjera”, tha Amir Shabani – drejtor i Fondit për Sigurimin e Depozitave.

Çështje e rëndësishme diskutimi në këtë takim do të jetë rreziku moral me të cilin ballafaqohet fenomeni i sigurimit të depozitave, tha kryetarja e Asociacionit të Bankave Maqedonase Maja Stevkova Shterieva. Praktikisht të vendoset ligj i bazuar në postulatet bazë të sigurimit të depozitave shton ajo.

“Por, ajo që unë me të vërtetë dua ta theksoj dhe e diskutuam edhe drejtorin e Fondit është se ne në vend mund të sjellim ligje që janë në çdo aspekt të ngjashme ose janë në korniza të direktivave europiane por ajo që është e dhimbshme për realitetin tonë aplikimi konsistent i ligjeve nga të gjithë faktorët relevant dhe ajo që në periudhën e kaluar jemi ballafaquar sjellje e vendimeve nga ana e organeve gjyqësore me të cilat bëhen ndryshime ligjore me të cilat dalim nga postulatet bazë për sigurimin e depozitave”, theksoi Maja Stevkova Shterieva, kryetare e Asociacionit të Bankave në Maqedoninë e Veriut.

Përndryshe ky takim i thirrur nga drejtori i Fondit është takimi i parë i llojit të tillë që nga themelimi i Fondit për Sigurimin e Depozitave.