Mbikëqyren punimet në autostradën Kërçovë-Ohër

TË FUNDIT

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Bllagoj Boçvarski dhe drejtori i
Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, Ejup Rustemi janë duke mbikëqyrur punimet në autostradën Kërçovë-Ohër.