“Lanset”: Bota po përballet me sindemi, e jo pandemi

TË FUNDIT

Ushqimi i dobët, ndotja e ajrit dhe burime tjera të sëmundjeve kronike, që po ndodhin tani më 30 vjet, ndërsa në mënyrë shtesë edhe koronavirusi i ri – e të kjo krijoi kushte të përshtatshme për stuhi reale, që solli deri në një milionë raste të vdekjes nga Kovid-19, thuhet në raportin e publikuar në revistën shkencore “Lanset”.

“Interaksioni i Kovid-19 me rritje 30 vjeçare globale të sëmundjeve globale dhe faktorët e tyre në rrezik, duke e përfshirë trashësinë, hiperglikeminë dhe ndotjen e ajrit, krijoi kushte për stuhi që e ‘ushqen’ numrin e viktimave nga Kovid-19”, thekson edicioni prestigjioz britanik.

“Sëmundjet joinfektive kishin rol kyç në një milionë raste të vdekjes të shkaktuara nga Kovid-19 deri më tani dhe do të vazhdojnë ta përcaktojnë tërë shëndetin në çdo vend, madje edhe kur pandemia do të vdes”, paralajmëron redaktori i përgjithshëm i revistës Riçard Horton.

Sipas publikimit, bota po përballet jo vetëm me pandemi, por edhe me sindemi, gjegjësisht kombinim nga disa raste urgjente sanitare. Sindemitë janë grupe të sëmundjeve të shumta të cilat keqësohen, ndërsa shpesh herë nxiten nga detaje socioekonomike, si varfëria dhe dallimet shëndetësore.

“Shumë nga faktorët e rrezikut dhe sëmundjeve jo ngjitëse të studiuara në raport lidhen me rrezikun e madh nga format serioze të Kovid-19, madje edhe vdekje”, thekson Lanset.

Në raport, cituar nga publikimi, theksohet se në Kontinentin e vjetër sëmundjet jo ngjitëse janë përgjegjëse për më shumë se 80 për qind të rasteve të parakohshme të vdekjes dhe keqësimit të shëndetit.

Lanset bën thirrje në përpjekje të konsiderueshme për uljen e këtyre rreziqeve përmes politikave më ambicioze për shëndetin publik dhe e thekson politikën kundër pirjes së duhanit si shembull. 

MARKETING I PAGUAR POLITIK