Këshilli Gjyqësorë: Katër gjykatës shkojnë në pension

TË FUNDIT

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të 442-të konstatoi ndërprerjen e funksionit gjyqësor për shkak të përmbushjes së kushteve për pension të moshës për katër gjykatës.

Bëhet fjalë për gjykatësit Ace Bvakievski nga Gjykata e Apelit Manastir, Ismali Elezi nga Gjykata Themelore Kërçovë, Zoran Stevanovski nga Gjykata Themelore Prilep dhe Aleksandra Zafirovska nga Gjykata Themelore Tetovë.

Në mbledhjen e djeshme, gjithashtu, u soll vendimi për caktimin e u.d. kryetar i Gjykatës Themelore Prilep, me ç’rast u zgjidh gjykatësja Jasmina Shishkovska Stojkoviq.

U miratua edhe raporti i Komisionit për verifikim të afatit të paraqitjeve dhe kompletimin e dokumenteve të kandidatëve nga procedura e zbatuar sipas konkursit për zgjedhje të kryetarëve të Gjykatës Themelore Berovë, Gjykatës Themelore Krushevë dhe Gjykatës Themel,ore Prilep dhe u soll vendim të shpallet konkurs për zgjedhje të kryetarëve të gjykatave themelore Krushevë dhe Berovë, për të cilën zgjedhje ishte formuar edhe komision.

Këshilli Gjyqësor solli edhe vendim për ndërprerje të funksionit gjykatës porotë të Gjykatës Themelore Koçan dhe Gjykatës Themelore Kratovë, me çka, për shkak të përmbushjes së moshës, 60 vjeç, Këshilli Gjyqësor i shkarkoi gjykatësit porotë Tona Zashev nga Gjykata Themelore Koçan dhe Kristina Petrusheva nga Gjykata Themelore Kratovë.

Gjykatës porote u zgjodhën në Gjykatën Themelore Koçan dhe atë Sashko Stoimenovm, Ivan Minov, Vlladimir Georgiev, Vaska Eftimova dhe Maria Angellova.

Lidhur me konstatimin e numrit orientues të lëndëve që duhet t’i zgjidhë gjykatësi brenda muajit për vitin 2023, Këshilli gjyqësor vendosi ta tërheqë propozimin e dhënë të Komisionit në përpunim.

Krahas kësaj, në mbledhjen e sotme u miratuan procesverbale nga mbledhja e 453-të të Këshillit gjyqësor të RMV-së nga 22.03.2023 dhe mbledhjes së 437-të të Këshillit gjyqësor të RMV-së nga 18.04.2023, përderisa procesverbali nga mbledhja e 439-të të RMV-së nga 27.04.2023 dhe 04.05.2023 ishte tërhequr.

Për pikën lidhur me formimin e Komisionit të raportuesve rreth kërkesës së parashtruar për konstatim të përgjegjësisë së gjykatësit/kryetar i gjykatës publiku ishte përjashtuar.