Jehona e votuesve në njësitë zgjedhore deri në ora 11:35

TË FUNDIT

Jehona e votuesve në njësitë zgjedhore deri në ora 11:35 është 13.99%.

Në njësinë zgjedhore 1 dalja e votuesve është 16.76%

Në njësinë zgjedhore 2 dalja e votuesve është 12.71%

Në njësinë zgjedhore 3 dalja e votuesve është 16.29%

Në njësinë zgjedhore 4 dalja e votuesve është 16.89%

Në njësinë zgjedhore 5 dalja e votuesve është 13.8%

Në njësinë zgjedhore 6 dalja e votuesve është më e ulët. Deri në ora 11.35 dalja është 8.04%.