Ixhet Memeti në fund të mandatit! Kuvendi ende s’ka shpallur konkurs për Avokatin e ri të popullit

TË FUNDIT

Më 24 dhjetor 2020, Ixhet Memetit i skadon mandati si Avokat i popullit, ndërkohë ende nuk është  shpallë konkurs për zgjedhjen e avokatit të ri.  Sipas ligjit për Avokat të Popullit, Kuvendi duhet të nisë procedurë përmes shpalljes, më së voni tre muaj para përfundimit të mandatit të tanishëm. Përse ende nuk është shpallur konkursi dhe se kur do të hapet –  nga Kuvendi pa përgjigje! I pyetëm disa nga deputetët. Ata të pushtetit thonë se pavarësisht është partiak apo jo, ai duhet të jetë i popullit.

 “Pa marrë parasysh a është partiak apo apartiak ai do të jetë i popullit. Edhe të jetë partiak ai serish do të jetë i popullit. Meritori e di, cili është meritor ai është emër”, theksoi Merita Koxhaxhiku – BDI.

 “Të jetë i besueshëm, i përgjegjshëm, të drejtat e njeriut t’i ketë parakusht themelor, ka njerëz të tillë, duhet të presim që ata të aplikojnë për konkurs. Unë mendoj se ka të tillë në sektorin civil por edhe në jetën socio-politike, nuk do të thotë që nëse dikush që merret me politikë, nuk guxon të kandidohet”, potencoi Snezhana Vançevska Kalevska – LSDM.

Kurse deputetët opozitar thonë se ky post duhet t’i takojë opozitës.

 “Me qenë apartiak është më meritore mirëpo tek ne zgjedhja është bërë me përkatësi politike. Një traditë e tillë ka qenë. Unë mendoj të jetë i opozitës është më mirë. Opozita ka mënyra dhe forma si të veproj ndërsa qytetarët çdoherë kanë nevojë të mbrohen me opozitën nga veprimet qeveritare”, tha Atnan Neziri – ASH. 

 “Avokati i Popullit është një gjë shumë e rëndësishme dhe thelbësore në shoqërinë tonë. Unë mendoj se ka vend për përmirësim, sepse nëse shihni ankesat tek Avokati i Popullit janë të mëdha. Unë nuk dua të paragjykoj asgjë para se të fillojë diskutimi. Pse mos të jetë nga sektori joqeveritar, ose nga opozita. Unë mendoj se kjo është e shëndetshme për shoqërinë”, deklaroi Ljupço Penxhov – GROM.

Për punën e Avokatit të popullit kanë reaguar edhe organizatat joqeveritare. Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon nga Kuvendi që për këtë funksion të rëndësishëm të zgjidhet person profesional dhe i pavarur, me qëllim që të mundësohen reforma në punën e këtij funksioni, i cili me vite në të kaluarën nuk arriti të sigurojë mbrojtje efikase dhe të efektshme të drejtave të qytetarëve. Ndërsa nga Komiteti i Helsinkit thonë se Avokati i Popullit akoma nuk arriti t’i plotësojë kriteret e caktuara ndërkombëtare për institucionet kombëtare për të drejtat e njeriut, edhe si institucion ekziston që prej para 20 viteve.