Intervistë me Bilal Suxhubashi, drejtor Kryesor Ekzekutiv në Halkbank AD Shkup

TË FUNDIT

Duke rritur normat e interesit, besojmë se do të inkurajojmë kursimet, gjë që është e mirë për klientët tanë, për ne si Halkbank, por edhe për ekonominë e vendit.
 
Viti i kaluar ishte një tjetër vit i suksesshëm për Halkbank. Banka ka arritur rritje të ndjeshme në të gjitha segmentet e operacioneve bankare, përfshirë rritjen e depozitave. Kursimet e qytetarëve që i janë besuar bankës vitin e kaluar dhe në kushtet e krizës së zgjatur shëndetësore janë rritur me 10%, që është mbi mesataren e realizuar në nivel të sektorit bankar që vitin e kaluar ishte 7.8%. Për kursimet, arsyet e besimit të klientëve të Halkbank, por edhe për produktet atraktive të depozitave dhe rritjen e fundit të interesit për produkte të caktuara, po bisedojmë me Bilal Suxhubashin – Drejtor Kryesor Ekzekutiv i Halkbank AD Skopje.


Rritja dyshifrore që keni arritur në rritjen e bazës së depozitave vjen vetëm për faktin se në vend ekziston një traditë e kursimit apo është rezultat i politikave që ju ndiqni si bankë?

Unë do të thosha të dyja. Është evidente në vend se ekziston një traditë e kursimit. Ka një rritje të vazhdueshme të depozitave që u rritën edhe në një kohë kur bota ishte në grahmat e një krize ekonomike, madje ato po rriten edhe kur normat e interesit po bien. Kjo sigurisht është rezultat i faktit se qytetarët e Maqedonisë kanë besim të fortë në bankat vendase, të cilat janë vendi më i sigurt për të ruajtur kursimet e tyre. Në vendin tonë në 10 vitet e fundit, rritja mesatare e depozitave është rreth 8%. Ka lëkundje të vogla, por ka rritje të vazhdueshme. Kështu, edhe në vitin 2019, kur filloi pandemia me Covid-19, pati sërish rritje të depozitave. Vitin e kaluar në nivel të sektorit bankar rritja ishte 7.8%.
Ne në Halkbank dhe në vitin 2020, viti kur filloi pandemia, shënuam një rritje të depozitave me 5.9%, që ishte pak më e ulët se zakonisht, gjë që ishte mjaft e pritshme për shkak të krizës shëndetësore. Rritja, pavarësisht krizës së zgjatur shëndetësore dhe normave më të ulëta të interesit, vazhdoi edhe në vitin 2021. Pra, vitin e kaluar e mbyllëm me një rritje të depozitave prej 10% dhe një bazë depozite prej 910 milionë euro.
Rritja e bazës sonë të depozitave në çdo rast tregon se sa është besimi i klientëve në Halkbank. Kjo është ajo për të cilën ne si bankë po punojmë vazhdimisht. Ne jemi banka me rritje më të shpejtë në vend, jemi pjesë e pesë bankave të mëdha bankare dhe të mirëkapitalizuara. Vitin e kaluar e kemi mbyllur me asete prej 1,182 milionë euro, që do të thotë një rritje prej 9% krahasuar me vitin 2020. Përveç kësaj, ne jemi të njohur për ofertën e larmishme të produkteve të ndryshme depozituese, të përshtatura për nevojat e klientëve dhe natyrisht prezantimin e vazhdueshëm të produkteve të reja, tërheqëse, me norma interesi më konkurruese se ato në treg.
Besoj se i njëjti trend do të vazhdojë edhe në vitin 2022 dhe se do të arrijmë të realizojmë rritjen e parashikuar të portofolit të depozitave në sektorin e individëve me 10%.

 1. Këtë vit, kur kriza shëndetësore u zbut, ndodhi konflikti ruso-ukrainas, i cili solli një krizë të re ekonomike. A ndikuan në uljen e depozitave spekulimet që u ngritën për sigurinë e denarit, zhvlerësimin etj.?
  Siç thashë më lart, qytetarët e Maqedonisë kanë besim në sektorin bankar vendas dhe në autoritetin monetar. Ndoshta në një moment frika dhe pasiguria kanë njëfarë ndikimi, por qytetarët në përgjithësi tashmë janë mësuar se spekulimi është zakonisht spekulim. Dhe edhe nëse i tërheqin fondet, i kthejnë shumë shpejt në banka, si kujdestari më i mirë i parave të tyre.
  Prandaj, në kontekstin e krizës së fundit ruso-ukrainase, nuk ka tërheqje të depozitave. Ja pra dhe Banka Popullore së fundi doli me të dhëna se në prill të vitit 2022, në bazë vjetore, gjithsej depozitat u rritën me 3.6%, më së shumti si pasojë e rritjes së depozitave të sektorit “familje” ku rritja në bazë vjetore është 4.6%. Ndryshimi i vetëm është se ka rritje më të madhe të depozitave afatshkurtra dhe afatgjata në valutë të huaj.
  Ne në Halkbank nuk kemi ndjerë ndonjë ndryshim sa i përket depozitave. Klientët tanë e dinë se ne jemi partneri i tyre i besueshëm dhe ata i besojnë bankës sonë.
 2. Ju keni një shumëllojshmëri të produkteve të depozitave. Cili produkt është më i kërkuari nga klientët?
  Është sigurisht kursimi i përgjithshëm ose do të thosha klasik ku fondet afatizohen për një periudhë nga 1 deri në 36 muaj, sipas dëshirës së klientit, me një normë interesi fikse dhe mundësi për të paguar interes në muaj ose në fund të periudhës së maturimit.
  Por duke marrë parasysh se ne vërtet kujdesemi për nevojat dhe kërkesat e klientëve tanë, ne përpiqemi të prezantojmë produkte të ndryshme në mënyrë që secili të zgjedhë atë që i përshtatet më së miri. Për shembull, kemi depozitën Evolve, e cila ka një normë interesi që rritet në mënyrë progresive çdo 6 muaj, me afat 24 muaj dhe me mundësi pagesa shtesë. Mund të arrijë rendiment prej 2,7% për kursime në denarë ose 1,7% rendiment për kursime në euro për një periudhë prej 24 muajsh në bazë të investimit fillestar. Ne ofrojmë dy lloje të depozitave – Depozita Evolve me mundësi investimesh shtesë dhe Depozita Evolve me mundësi përfundimi të parakohshëm, kështu që secili kursimtar mund të zgjedhë mënyrën e depozitimit me afat që i përshtatet më së miri.
  Për ata që dëshirojnë të menaxhojnë në mënyrë fleksibël depozitën e tyre dhe të kryejnë pagesa të pakufizuara ose pagesa që mund të kryhen përmes bankingut elektronik/celular, ne ofrojmë depozitën Flexi për të cilën përfitohet një normë fikse interesi. Kushti i vetëm është që gjendja e depozitës të mos ulet nën 30.000 denarë apo 500 euro. Me këtë produkt, interesi llogaritet çdo ditë, dhe paguhet në fund të afatit.
  Ne kemi gjithashtu edhe produktin Depozita ime i cili është i dedikuar për individët që kanë hyrje në bazë të pagës, pensionit ose të ardhurave shtesë në një llogari në Halkbank. Depozita e hapur, nga ana tjetër, është ideale për ata që kursejnë çdo ditë, sa të duan dhe kur të duan, pra të jep mundësinë për pagesa të shumëfishta gjatë afatit të këtij produkti, që është 12 muaj. Ne kujdesemi edhe për kursimet e më të vegjëlve për të cilët janë krijuar kursimet e fëmijëve Halki. Ne kemi edhe arkën elektronike ku mund të kurseni me çdo blerje. Që nga viti i kaluar kemi dhënë mundësinë që të hapim një llogari kursimi në mënyrë elektronike, nga kompjuteri, laptopi apo celulari, pa qenë nevoja të shkoni në bankë. Kjo mundëson Depozitën tonë Online e cila është përgjigja jonë për epokën digjitale.
 3. Depozitën online e keni ofruar në treg gjatë krizës shëndetësore, kur ishin në fuqi protokollet shëndetësore dhe rekomandimet për mbajtjen e distancës dhe shmangien e kontakteve të drejtpërdrejta. A ishte kjo arsyeja kryesore e krijimit të një produkti të tillë me të cilin klienti nuk ka nevojë të shkojë në sportelet e bankës?
  Pjesërisht po. Por do të thosha shumë më tepër për faktin se ne si bankë jemi lider në prezantimin e teknologjive të reja moderne dhe krijimin e produkteve dhe shërbimeve të përshtatura për klientin. Kjo është arsyeja pse ne kemi përgatitur një produkt inovativ me të cilin, vetëm me një klikim, mund të filloni të kurseni. Kriza shëndetësore në një farë mënyre ka ndjekur vetëm strategjinë tonë dhe objektivat që kemi vendosur. Me këtë produkt, kushdo që ka vendosur të kursejë, nuk ka nevojë të shkojë në degë dhe të themelojë dhe nënshkruajë një Marrëveshje depozitimi, sepse konfirmimi dhe nënshkrimi i Marrëveshjes së depozitës bëhet në mënyrë elektronike. Hapja e një depozite online mund të bëhet vetëm përmes platformës elektronike të bankingut, ndërsa fondet mund të depozitohen në 6, 12 dhe 24 muaj. Shuma që paguhet është një herë, respektivisht nuk ka mundësi për pagesa shtesë.
  Digjitalizimi dhe teknologjitë e reja janë sigurisht e ardhmja e bankave dhe ne përpiqemi të jemi gjithmonë në hap me zhvillimin e tyre. Pikërisht këtë bëmë me Depozitën Online, e cila na bëri bankën e parë në vend që mundësoi hapjen e një depozite nga shtëpia apo zyra juaj.
 4. Ju keni norma interesi vazhdimisht tërheqëse. Keni deklaruar këto ditë se po rrisni normën e interesit, gjë që me siguri do t’i gëzojë të gjithë ata që synojnë të fillojnë të kursejnë? Për çfarë rritje bëhet fjalë?
  Banka jonë para pak kohësh ka marrë vendim për rritjen e normave të interesit të depozitave në denarë për individët, duke i përshtatur normat e interesit për kursimet e përgjithshme, për periudhën e kursimit prej 6 deri në 36 muaj dhe janë rritur për 3 pikë përqindjeje. Domethënë, nëse për depozitën me afat 36-mujore deri më tani interesi ishte 1.20%, tani është 1.50%.
  Rrjedhimisht, janë rritur edhe normat e interesit për Depozitën e hapur me afat 12 muaj dhe për Kursimet e fëmijëve në të gjitha maturimet.
  Për ne, siç e kemi thënë shumë herë, depozitat janë të rëndësishme, por të rëndësishëm janë edhe klientët. Në këtë mënyrë besojmë se do të kontribuojmë në nxitjen e mëtejshme të kursimeve, gjë që është e mirë për klientët tanë, për ne si bankë, por edhe për ekonominë e vendit në tërësi.