Cilësitë mjedisore të zonës së ishullit Huangyan, ruajnë vlerat e rralla koralore

TË FUNDIT

Zona e ishullit Huangyan të Kinës në Detin e Kinës Jugore gëzon cilësi të shkëlqyera mjedisore dhe ekosistem të shëndetshëm të shkëmbinjve koralorë, thuhet në një raport të publikuar të mërkurën.

Nga maji deri në qershor 2024, Kina kreu sistematikisht një hulumtim në terren të kushteve ekologjike e mjedisore në ujërat e ishullit Huangyan, duke hartuar “Raportin e hetimit dhe vlerësimit mbi statusin e mjedisit ekologjik të zonës detare të ishullit Huangyan”.


Në raport thuhet se cilësia mjedisore e zonës detare të ishullit Huangyan është e shkëlqyer. Cilësia e ujit të detit dhe e sedimentit detar janë të kategorisë së parë. Sasitë e mbetura të metaleve të rënda, hidrokarbureve të naftës dhe ndotësve të tjerë në mostrat e peshkut ishin më të ulëta sesa kufijtë standardë të vlerësimit. Ndërkohë, ekosistemi i shkëmbinjve koralorë është i shëndetshëm, bashkësia e koraleve që ndërtojnë shkëmbinj nënujorë është në gjendje të mirë dhe larmia e llojeve të koraleve është e pasur.