Bekteshi: Me 250 mijë euro do të subvencionojmë ngjarjet në objekte hotelierike në vend

TË FUNDIT

Ministria e Ekonomisë i propozoi Qeverisë Programin me anë të së cilit subvencionohen ngjarjet të cilat do të organizohen në objektet hotelierike të kategorizuara në vend.

Duke pasur parasysh faktin se pikërisht hotelierët janë ndër më të prekurit nga kriza e shkaktuar nga korona Ministria e Ekonomisë vlerëson se përmes këtij programi do të ndihmojë, dhe do të nxis aktivitete të ndërlidhura me trajnime, seminare, konferenca që do të organizohen në kapacitetet e kategorizuara hotelierike.

“Masa parashikon të mbulojë 50% të harxhimeve, por jo më shumë se 30,000 denarë për aplikant për shpenzimet e organizimit të trajnimeve, seminareve, konferencave në akapacitetet turistike vendase nga të gjitha organizatat joqeveritare, shoqatat, ndërmarrjet dhe institucionet që planifikojnë të organizojnë në suaza të aktiviteteteve të tyre.

Për realizimin e këtij programi, Ministria e Ekonomisë do të shpall thirrje publike për subvencione për bashkësë njëjtës janë siguruar 15 milion denarë ose 245 mijë euro.” (TV21)