Zvarritje të reja për rigjykimin e rastit “Alfa”! Xholev: Për rigjykimin është mirë ta presim edhe vendimin e Supremes

TË FUNDIT

Drejtësia po i ndryshon qëndrimet kur bëhet fjalë për rigjykimin e rastit “Alfa”. Ndonëse ishte premtuar vazhdimisht se vendimi për rigjykimin e të dënuarit Agim Islami do të merret menjëherë sapo gjykata e Apelit të sillte vendim mbi ankesën e Almir Dërplanin, si i ndarë nga lënda “Alfa” , tani kryetari i Penales, Ivan Xholev mendon se duhet të presin edhe vendimin e Supremes.

“Deri tash pritej që këshilli penal të vendosë mbi kërkesë për rigjykim. Pritej plotfuqishmëria, pritej vendimi i shkallës së dytë, megjithatë tash e gjithë çështja ndërlikohet për shkak se 20 vitet dënim që i kishte shqiptuar gjykata e shkallës së parë për njërin nga të akuzuarit, tash nga ana e Apelit është modifikuar në dënim me burg të përjetshëm. Ai tash kanë të drejtën e ankesës së shkallë të tretë në gjykatën Supreme, kështu që supozoj se tash do të pritet vendimi i Supremes”, tha Ivan Xholev, kryetar i Gjykatës së Apelit.

Megjithatë sipas Xholevit vendimi përfundimtarë është i këshillit penal, por shton se vendimi eventual i Penales para Supremes do të thoshte ndikim mbi procesin.

“Kur vendimi nuk është i plotfuqishëm është problem të vendoset për ri përsëritje të procedurës mbi bazën e dëshmive të reja për shkak se vendimi i këshillit penal në një farë mënyre do të thoshte ndikim i gjykatës në nivel më të lartë në Apel, gjegjësisht tash ndoshta në gjykatën Supreme, do të thoshte ndikim në vendimin e tyre. Që atëherë ju thash se aktgjykimi duhet të bëhet i plotfuqishëm që atëherë këshilli penal të vendosë”, deklaroi Ivan Xholev, kryetar i Gjykatës së Apelit.

Për Ramiz Dautin njëri prej ish të akuzuarve, ky është trillim i radhës i sistemit gjyqësor. Shton se nuk e kupton përse duhet të presin kur edhe Dërplanin dhe Islami janë gjykuar ndaras, ndërsa ekspertiza e bërë në Serbi është vetëm për Islamin.

“Ky është vetëm një trillim i radhës prej gjykatës Themelore, për shkak se kemi prit 16 muaj nga gjykata e Apelit. Vet kryetari i gjykatës Ivan Xholev ka thënë se pasi që të merret vendimi nga gjykata e Apelit, mund të merret vendimi dhe të shqyrtohet rasti për Agimin, për shkak se është vepra e njejtë dhe gjykohet ndaras. Tash nuk e di cila është lidhja që ne të presim edhe gjykatën Supreme. Ky është edhe një manipulim i radhës i gjykatës. Tash definitivisht e kam humbur besimin tek gjykatat e posaçërisht te Themelorja”, pohoi Ramiz Dauti, ish- i akuzuar.

Ekspertiza e përgatitur në Serbi konstaton se Agim Islami,  dhe i ndjeri Rexhail Qerimi nuk janë kryerësit e veprën penale dhe se të njëjti janë dënuar mbi dëshmi joligjore dhe të kurdisura. Islami po qëndron 15 vite në burg, ndërsa është i dënuar përjetësisht për vrasjen e policit shqiptar më 26 nëntor të vitit 2008, në parkingun pranë Fakultetit Matematiko-Natyror në Shkup.