“NDËRTOJMË URA”, TEJKALIMI I PARAGJYKIMEVE NDËRETNIKE

0

Projekti “Ndërtojmë ura” që tashmë vite me radhë mbështetet nga Ministria e arsimit, Ministria për punë dhe politikë sociale dhe grante nga më shumë ambasada të huaja në vend dhe misioni i OSBE-së në Maqedoni, por rezulton të jetë shumë e i suksesshëm.   Qëllimi i projektit është njohja e vlerave themelore njerëzore, etike dhe morale për tolerancë dhe respektim të diversitetit, për kuptimin e traditave kulturore dhe fetare si dhe të traditave të bashkësive etnike.

Është kënaqësi që ta mbështesim këtë projekt, për shkak se jemi të bindur se bashkimi i nxënësve nga shkollat të ndryshme të mesme, është shumë i rëndësishme, tha Klemens Koja, shef i misionit të OSBE në Shkup.