KSHZ, SHQYRTIMI I ANKESAVE RRJEDH NGADALË, HEDH POSHTË ANKESËN E VMRO-së PËR PRILEPIN

462
0
SHPËRNDAJE

Një nga një po shqyrtohen ankesat e partive politike të cilat i kanë dorëzuar deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Procesi i shqyrtimit po rrjedh shumë ngadalë, që nga mëngjesi KSHZ, nga 46 ankesa në total, ka shqyrtuar vetëm një numër të vogël të tyre. Edhe pse në fillim VMRO-DPMNE kishte 43 ankesa, në fillim të seancës tërhoqi tre prej tyre. Përfaqësuesit e autorizuar nga ana e VMRO-DPMNE-së kërkonin ripërtëritjen e procesit zgjedhor në vendvotimet e caktuara në të cilat nga kjo parti kanë evidentuar parregullsi të cilat nuk kanë qenë karakteristike në zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit.

“Janë vërejtur një sërë parregullësishë gjatë zbatimit të procesit zgjedhor që janë bërë nga ana e këshillave zgjedhor dhe veçanërisht shqetësuese është se në këtë cikël zgjedhor kanë ndodhur gjëra që nuk kanë qenë karakteristike për zgjedhjet paraprake. Në disa vendvotime janë paraqitur 1 ose 2 më shumë fletvotime se sa është dashur kurse në vende të tjera ka pasur mungesë”, u shpreh Nevanka Stamenkovska, përfaqësuese e autorizuar e VMRO-DPMNE-së.

KSHZ njëzëri hodhi poshtë ankesën e VMRO-DPMNE-së, me të cilin ajo donte që të ripërsëritet votimi në dy vendvotime në Prilep, për shkak se kopjet nga shkresat nuk janë të ngjashme me orgjinalet.

“Shqyrtuam origjinalin dhe të gjithë anëtarët e këshillave zgjedhor janë nënshkruar”, tha Igor Milev, anëtar i KSHZ-së.

E për këtë anëtarja e KSHZ-së e deleguar Sillvana Boneva nuk kishte mendim të njëjtë.

“Mund të konkludoj se një pjesë e madhe e këshillave zgjedhor nuk i kanë zbatuar deri në fund dispozitat e Kodit Zgjedhor”, tha Silvana Boneva, anëtare e KSHZ-së.

KSHZ po shqyrton edhe ankesat tjera të dorëzuara nga ana e VMRO-DPMNE-së si atë të komunës Qendër përkatësisht të vendvotimit 2806/1 për të cilin janë ftuar këshilli zgjedhor dhe anëtarët e Komisionit Komunal Zgjedhor.

VMRO-DPMNE ka dorëzuar ankesa për votimin në Gjorçe Petrov, Aerodrom, Qendër, Çair, Saraj, Kisella Vodë, Shuto Orizarë, Gazi Babë, Krivogashtan, Karposh, Prilep, Radovish dhe Strugë. Ankesa gjithashtu deri te KSHZ kanë dërguar edhe Aleanca për Shqiptarët në Gostivar, e Majta në Kumanovë dhe TMRO në Qytetin e Shkupit.

KSHZ duhet që në afat prej 48 orëve t’i shqyrtojë të gjitha ankesat dhe të vendosë për ta.

Përgatiti: Armend Murseli

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU