ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Objekti i shkollës si në mesjetë! Nxënësit e Klukovecit të Velesit në shtator do të bojkotojnë mësimin

https://www.youtube.com/watch?v=N249OchDOmQ “Këtu mësojnë afër 50 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e pestë fillore, mandej vazhdojnë në një fshat afër këtu që quhet...