ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Mësimi fillon më 1 tetor, por në ç’formë?! Mbi 40 mijë fëmijë nuk kanë pajisje për mësim online

https://youtu.be/UDI3lBCUBk0 Plani i Qeverisë është që viti shkollor të fillojë më 1 tetor, por se si do...

A do të bjerë sërish zilja e shkollës?

https://www.youtube.com/watch?v=2KdIaSjyK4M Një grup i prindërve kërkojnë nga Ministria e Arsimit që t’u mundësojë që ata vetë të...