ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2020

Ndihmat shtetërore në xhirollogari! Kur dhe si qytetarët do të mund t’i shfrytëzojnë këto mjete?

https://youtu.be/YVypMdYLafM Edhe pse Propozim-ligji për ndihmë shtetërore prej 6 mijë denarëve arriti në Kuvend, ende nuk është vendosur në rend të ditës, ndërsa është e...